Truls Juritzen

Førsteamanuensis / programkoordinator

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4214)

Ansvarsområder

 • Programkoordinator for Master i Klinisk Helsearbeid (MKH).
 • Emneansvar for MOPP400/900 «Masteroppgaven». (30 stp)
 • Delt emneansvar for emnet MPRO300 «Utvikling av prosjektbeskrivelse».(10 stp).
 • Varamedlem i Redelighetsutvalget (USN).
 • Varamedlem i Klagenemnda (USN)

Kompetanse

 • Maktrelasjoner i eldreomsorg og psykisk helsearbeid
 • Poststrukturalistisk teori, diskurs
 • Kritisk tenkning
 • Kvalitativ metode
 • Forskningsetikk
 • Brukermedvirkning
 • Psykisk helsearbeid

CV

 • 2021 Utdanning i en digital tid (UHUDT) 2021 (10 stp)
 • 2020 Developing Doctoral Supervision – University of Southeast Norway
 • 2011-18 OsloMet, Viderutdanning og master i psykisk helsearbeid (høgskolelektor/førstamanusensis 20-100% stilling).
 • 2013-16 Postdoc. Universitetet i Oslo (UiO), Det medisinske fakultet, Avdeling for sykepleievitenskap, Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models & Services. (CHARM).
 • 2013 PhD, UiO, Det medisinske fakultet, Avdeling for helsefag
 • 2002 Cand. San. Hovedfagseksamen UiO, Det medisinske fakultet, Seksjon for helsefag
 • 1990-95 Halvårsenheter i Pedagogikk og i Veiledning, Fysioterapihøgskolen i Oslo. Organisasjonsutvikling Høgskolen i Vestfold, avdeling for samfunnsfag
 • 1989 Videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, Tromsø.
 • 1986 Sykepleier, Drammen Røde Kors Sykepleierhøgskole

Publikasjoner

Juritzen I, T. (2021). Erfaringskompetanse – «å bruke en bruker» Utfordringer i kunnskapsutvikling og praksis. In E. Skjeldal (Ed.), Kritiske perspektiver på brukermedvirkning (pp. 49-62). Oslo, Norway: Universitetsforlaget.

Juritzen, T. I., Engebretsen, E., & Solvang, P. K. (2021). The enactment of multiple return-to-work bodies in labour and welfare administration: a qualitative study of compulsory stakeholder meetings. Nordic Social Work Research, 11(1), 48-62. doi:10.1080/2156857X.2019.1604407

Borge, L., Juritzen, T., & Hem, M. (2018). Hvem er dagens psykisk helsearbeider – tjue år etter Opptrappingsplanen? Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, (04), 360-367.

Solvang, I., & Juritzen, T. (2018). Between empowerment and discipline: Practicing contractualism in social work. Journal of Social Work, 146801731881532.

Feiring, M.; Knutsen, I.R.; Juritzen, T.I; Larsen, K.; (red) (2017). Kritiske perspektiver i helsefagene: Utdanning, yrkespraksis og forskning. ISBN: 978-82-02-55031-8. 200 s. Cappelen Damm Akademisk. DOI: https://doi.org/10.23865/noasp.19

Juritzen, T.I; Feiring, M.; Larsen, K.;; Knutsen, Knutsen, I.R. (2017). Kritiske perspektiver i helsefagene: Innledning. I: Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. (s. 1-15) Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55031-8.

Juritzen, T. I. (2017). Frihet og selvstyring – NAVs dialogmøter som styringsteknologi. I: Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. (s. 101-127) Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55031-8.

Larsen, K.; Juritzen, T.I; Knutsen, I.R; Feiring, M. (2017) Hva er kritikk i helsefagene og hva skal vi med kritiske perspektiver?. I: Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. (s. 309-333) Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55031-8.

Juritzen, T.I.; Søberg, H.L.; Røe, C.; Sæbu, M.; Engen, G.; Bliksvær, T.; Engebretsen, E.  (2016). The One or the Many: Quantified Subjectivity and Aggregated Uniqueness in Qualitative Rehabilitation Research. Qualitative Health Research. Vol. 27: 51-59. doi: 10.1177/1049732316668297

Juritzen, T.I. (2013). Omsorgsmakt – Foucaultinspirerte studier av maktens hvordan i sykehjem (Ph.d. avhandling, Universitetet i Oslo, Norge) Oslo, Akademika forlag.

Juritzen, T.I., Engebretsen, E. & Heggen, E. (2013). Subject to empowerment. The constitution of power in an educational program for health professionals. Medicine, Health Care and Philosophy 16.3 (2013): 443-55

Lundgren, G., Juritzen, T.I., Engebretsen, E. og Heggen, K. (2012). Makt. I: E. Engebretsen & K. Heggen, (Red.) Makt på nye måter (s. 19-23). Oslo: Universitetsforlaget. 

Juritzen, T.I., Engebretsen, E. og Heggen, K. (2012). Myndiggjøringens forførende makt. I: E. Engebretsen & K. Heggen, (Red.) Makt på nye måter (s. 122-137). Oslo: Universitetsforlaget.

Juritzen, T.I., Grimen, H. & Heggen, K. (2011). Protecting vulnerable research participants: A Foucault-inspired analysis of ethics committees. Nursing Ethics, 18(5) 640-650

Juritzen, T.I. & K. Heggen (2009). Produktive maktpraksiser i sykehjem - en Foucault-inspirert analyse av pleiefaglig handlekraft. Tidsskrift for velferdsforskning, 12, (2) 94-10

Juritzen, T. og K. Heggen (2006). Omsorgsmakt. Relasjonsnære sonderinger mellom makt og avmakt. Sosiologi i dag, 36(3):61-80.