Vibeke Krane

Instituttnestleder / Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Drammen (15003)
Vibeke Krane er førsteamanuensis og faggruppeleder for psykisk helse og rus. Hun har en Phd fra universitetet i Bergen hvor hun utforsket lærer-elevrelasjoner, elevers psykiske helse og frafall. Vibeke er klinisk sosionom og har lang erfaring som veileder for ungdom og deres familier innen psykisk helse og barnevern. Hennes forskningsinteresser er barn og unges psykiske helse og livsvilkår, lærer-elevrelasjoner, frafall, barn som pårørende og samarbeidsbasert forskning med ungdom. Vibeke underviser bl.a. på bachelor i barnevern, ulike videreutdanninger og master i Samfunn og Helse.

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner