Følg forsker i NRK-serie

Bilde av Frank Rosell med bever.
Frank Rosell med en av mange bevere han forsker på. Foto: Christian Robstad

Beverforsker og atferdsøkolog Frank Rosell er en av naturforskerne som NRK har plukket ut til å være med i naturserien Vill viten.


Professor Frank Rosell har forsket på bevere i over 20 år. Han er en av verdens fremste beverforskere og det er ikke første gang forskningen hans er filmet. Tidligere har BBC, tysk tv og TV2 hatt egne program om beverforskningen til Frank Rosell.

Fantastisk å jobbe med NRK

 - Når NRK tok kontakt, så vi det som en unik mulighet til å realisere en drøm om å filme inne i ei beverhytte over en lang periode. Det gir viktig innsikt i beverens liv i vår- og sommermåneder.

Frank Rosell har forsøkt å filme i beverhytter før, uten å lykkes. Nå er utstyret bedre, og NRK har tilgang på det aller beste.

 - Det var knallbra å jobbe med NRK. De er utrolig proffe og veldig inspirerende å samarbeide med.

Takket være serien har Rosell og kollegaer nå kunnet følge med på direkteoverføringer fra beverhytta 24 timer i døgnet. Når det har vært bevegelser inne i hytta, startet filmopptak automatisk. Disse opptakenr er blant annet høydepunkter i NRK-serien, men vi får også se flotte bilder fra feltarbeid i beverområder, der Frank, felttekniker Christian Robstad og stipendiat Martin Mayer fanger, merker og undersøker bevere.   

Frank understreker den betydelige innsatsen som kollegaene bidro med i prosjektet:

 - Uten dem hadde dette ikke vært mulig. Martin og Christian gjorde en enorm innsats med innfannging og undersøkelser av bever på kvelds og nattestid, og Christian har vært uunnværlig i beverhytteprosjektet.

Unike TV-opptak

I de neste episodene av Vill viten får vi se mer om livet til beveren inne i beverhytta, i sitt naturlige habitat. Dette er helt unike opptak som ikke er vist på TV tidligere. Vi følger et beverpar i hytta, og et av spenningsmomentene er om vi etter hvert er så heldige å få se en beverfødsel.

- Det er en godt bevart hemmelighet som vi ikke får svar på før i siste episode, forteller Rosell med et smil.

Beveren – en nøkkelart

Rosell forteller at beveren er en nøkkelart i naturen. Det vil si at den påvirker miljøet positivt for veldig mange arter.  Beveren endrer vegetasjonen rundt seg, til nytte for både insekter, fisk, fugler og dyr.  Hjortedyr lever for eksempel bedre på vinteren, fordi beveren har felt trær de kan spise barken av.

-  Beveren er et veldig fascinerende og mystisk dyr. Den lever et liv som er veldig likt oss mennesker på mange måter, men også veldig ulikt. Det gjorde et stort inntrykk på meg første gang jeg så bever. Den ville jeg vite mer om. For 27 år siden var det ikke mye forskningslitteratur å finne om bever, og det har vært morsomt og svært interessant å forske på et dyr som få forskere hadde gått i dybden på tidligere.

100 artikler – 15 doktorgrader

Frank Rosell har publisert over 100 vitenskapelige artikler om dyreatferd. Han er svært god til å involvere master- og ph.d.studenter i sine forskningsprosjekter. Åtte ph.d.-kandidater som han har veiledet er nå uteksaminert, seks er i gang og en sjuende på trappene.  Den nye stipendiaten skal bidra til ytterligere forskning knyttet til hvordan bevere påvirkere vegetasjonen og dyrelivet rundt seg.

Barnebøker og vitenskapelige artikler

Frank Rosell er også forfatter, og har tidlig utgitt den populærvitenskapelige boka «En nese for alt». Det er en bok om hunder og deres fabelaktige luktesans. Boka er oversatt til fransk, tysk og spansk og utgis på et amerikansk forlag til våren.

I år kom boka om beveren Bjørk, som Rosell har skrevet sammen Neha Naveen. Den handler om en bever som lever et helt vanlig liv i Telemark, før hun og familien blir flyttet til Skottland.  Boka er basert på en virkelig historie. Et av Frank Rosell sine prosjekter har vært gjeninnføre bever i Skottland. Gyldendal har i år har med seg boka til bokmessen i Frankfurt.

At professor Frank Rosell er en av verdens fremste beverforskere, bekreftes av at han nå er i kontakt med Oxford University Press. De ønsker at han skal lage en vitenskapelig bok om bevere for fagfolk og andre beverinteresserte over hele verden.

Frank Rosell på kontoret

 

Om Vill viten

I Vill viten følger NRK fire engasjerte naturforskere ut i felten. Forskerne de følger tar i bruk ny teknologi og nye metoder for å få ny kunnskap om dyrene de har brukt store deler av sitt yrkesliv til å forske på.

I tillegg til beveren kan du lære mer om hval, svalbardrein og rødrev i Vill Viten.

Hvis du har gått glipp  av en episode kan du se den her.