Kreative forslag til Vegvesenet

Vinnergruppa Innomeet
Vinnergruppa: Torjus Dahl, Fredrik Ottosen, Andreas Karlssson, Sindre Bøe, Miriam Kräzel Larsen og Håkon Lie Holtet

Hele 200 ingeniørstudenter deltok i nyskapingsfestivalen – og konkurransen – Innovasjonscamp 2017 på campus Porsgrunn fra mandag til tirsdag.


Tekst og foto: Per Magnus Holtung

Gruppa som gikk av med seieren hadde i løpet av det intense døgnet utarbeidet et solid konsept for selvkjørende førerløse småbusser i Grenland.

De 200 studentene var tilfeldig delt i til sammen 32 grupper på tvers studieretningene innen teknologiske fag. 

Både vinnergruppa og de øvrige studentene imponerte jury og publikum med sin kreativitet og samarbeidsevner.

På oppdrag fra Statens Vegvesen

Det var Statens Vegvesen som var oppdragsgiver for studentene, slik den også hadde vært på de foregående seks årene.  Dette var reelle oppdrag og utfordringer.

- Her har det vært jobbet virkelig hardt og effektivt. Dette er oppgaver som vi selv har gått oss litt fast i. Derfor er det så oppløftende å se den kreativiteten og de nyskapende ideene som studentene her har, sier HR-rådgiver Karianne Demarteau i Statens vegvesen region sør.  

- Og naturligvis ønsker vi å vekke studentenes interesse for veibygging og samferdsel.

De første par årene  var andre firmaer og etater hovedoppdragsgivere. Det var nå det åttende året på rad det blir arrangert en slik innovasjonsmaraton ved campus Porsgrunn.

Fire utfordringer

Statens Vegvesen presenterte fire ulike utfordringer og utviklingsoppgaver for studentene.

  • Flytting av busstrasé på en strekning mellom Tønsberg og Horten.
  • Gjøre veianlegg attraktive for gående og syklende
  • Tilrettelegging for autonome (førerløse) busser i en by eller kommune i Vestfold/Telemark
  • Telling av kjøretøy i tunnel (viktig f.eks ved en ulykke)

Vinnergruppa med Torjus Dahl, Fredrik Ottosen, Andreas Karlssson, Sindre Bøe, Miriam Kräzel Larsen og Håkon Lie Holtet foreslo blant annet kontinuerlig lading av de elektriske bussenes batterier med en kabel for induksjonsstrøm nede i veilegemet i traséen.

Elbussene kan også kjøre så tett at de kan manøvreres som et lite tog, mente gruppa.  

Pizzastabler

Regionsjef Kjell Inge Davik i Statens Vegvesen Region Sør var blant jurymedlemmene og som sto for utdelingen av premiene i konkurransen.

- Det har uten tvil vært jobbet konsentrert og mye. Det så jeg ikke minst av stablene av pizzaer her i går kveld, smilte han, og minnet samtidig studentene om at vegvesenet har en rekke store veiprosjekter foran seg, og at de har stort behov for dyktige ingeniører.

- Undersjøiske tunneler, avanserte bruer og henyn til værforhold og estetikk gjør arbeidet spesielt spennende, sa han.

Innovasjonscamp 2017 var også arrangert i tett samarbeid med Ungt Entreprenørskap Telemark.

Gruppene i plenum