Blir tospråklige med industriell økonomi

Ingeniørstudent Morten Ertsaas tar master i industriell økonomi. Foto
- Det er to forskjellige arbeidsmetodikker som møtes, sier ingeniør Morten Ertsaas, som tar master i industriell økonomi.

Ingeniørstudent Morten og økonomistudent Philip har lært mye av studentsamarbeidet på master i industriell økonomi.


Tekst og foto: Jan-Henrik Kulberg

- Vi ingeniører dykker gjerne dypt ned i detaljene, mens økonomene holder seg mer på overflaten.  Likevel synes jeg samarbeidet har gått bra.  Økonomene er hakket mer sosiale enn oss, og det er helt klart en viss kulturforskjell.  Når økonomene løser problemer, er de mer rett på sak.  Vi ingeniører er lenger i analyse-fasen og dveler mer.  Det er to forskjellige arbeidsmetodikker som møtes, sier Morten Ertsaas.  

Må samarbeide i arbeidslivet

Han tar master i systems engineering med spesialisering i industriell økonomi. HSN-modellen innebærer at ingeniør- og økonomistudentene samarbeider på prosjekt gjennom studietiden. 

- Det har vært veldig relevant å bli koblet sammen i studietiden, sier Morten.  Han er temmelig sikker på at han kommer til å samarbeide med økonomer når han skal ut i jobb etter studiene. 

To forskjellige verdener

Philip Thjømøe er snart ferdig siviløkonom, og valgte industriell økonomi som spesialisering de to siste årene.  Han har jobbet på prosjektgruppe med flere ingeniører, og sier det helt klart er to forskjellige verdener som møtes.

- Jeg merker godt at ingeniører tenker veldig forskjellig fra oss økonomer, både på godt og vondt.  Ingeniørene er veldig opptatt av de tekniske løsningene og kravspesifikasjoner, mens vi er mer opptatt av om det er et marked for produktet, og av strategiarbeidet frem mot lansering.  Diskusjonene vi har hatt har vært lærerike, og gjennom å tenke ulikt, kom vi frem til et produkt som var enda bedre, sier Philip. 

- Jeg har blant annet lært en helt ny måte å styre prosjekter på, sier siviløkonom-student Philip.  Foto

Greit å ha samarbeidet i studietiden

Han mener de to tenkemåtene gjør at man lettere får belyst alt det som er viktig i prosjektet.  

- Jeg har blant annet lært en helt ny måte å styre prosjekter på, og det har vært morsomt å bli eksponert for en annerledes type tenkning.  Vi blir jo veldig preget av det miljøet vi er i, men merker det ikke alltid selv, før vi møter mennesker fra andre miljøer. Ute i arbeidslivet vil man jo ikke kun jobbe sammen med andre økonomer, men på tvers av fagfelt. Derfor er det greit å ha samarbeidet med ingeniører under studietiden, sier Philip.

Hans ambisjon er å bli mellomleder og på sikt toppleder. 

Øver seg på samarbeid

- Studentene våre skal skjønne både den teknologiske og økonomiske verden og må samarbeide gjennom studiet, sier studieleder for industriell økonomi på HSN, Eskil Le Bruyn Goldeng. 

Han bruker begrepet «tospråklig» når han skal forklare HSN-modellen.

- Hvordan skal ingeniør- og økonomi studentene lære hvordan de andre tenker, hvis de ikke samarbeider i studietiden?  Jeg liker å snakke om tospråklighet, fordi det handler mye om å kommunisere og forstå hverandre.  Student-samarbeid er viktig for å skape innsikt og gjensidig respekt.  Studentene våre i industriell økonomi kan ha mange forskjellige bakgrunner fra økonomifag og ingeniørfag, men her må de lære seg å jobbe sammen, akkurat som i næringslivet.  Vi har også en klar ambisjon om at prosjektoppgavene blir linket mot industrien i området, sier Le Bruyn Goldeng.

Studiekoordinator for industriell økonomi, Eskil Goldeng. Foto

Satser på industriell økonomi

HSN-styret vedtok i november 2016 at industriell økonomi blir utredet som et satsingsområde ved campus Kongsberg.  I en situasjon hvor det tilbys økonomi-utdanninger mange steder i landet og ved flere HSN-campuser, blir økonomi-studiene på Kongsberg trolig spisset mot industriell økonomi og samarbeid med den regionale industrien.

- Vi har en helt spesiell modell med å ta inn økad-studenter.   De hadde en tilsvarende ordning på Universitetet i Lund gjennom studiet  «Technology management».  Studentene elsket det, og de var svært etterspurte i næringslivet, men det ble så vanskelig å koordinere at det ble lagt ned.  Vi ønsker å videreutvikle denne modellen, sier Le Bruyn Goldeng.

Han sier det har stor verdi at økonomi-studentene får forståelse for ingeniørenes verden på et tidlig tidspunkt, hvor de også får veiledning.  Og det samme gjelder for ingeniørene.

- Dette er mye vanskeligere å gjøre i etterkant, når de har blitt mer helstøpte i yrkene sine, sier Le Bruyn Goldeng.

Kongsberg og omstilling

Nedgangstider til tross.  Kongsberg-industrien er en spennende samarbeidspartner sier han.

- Det spennende med Kongsberg, er evnen til omstilling.  Fra gruvedrift på 1600-tallet til avansert teknologi i dag.  Ressursene ligger der.  Det finnes eksempler andre steder i Europa på bedrifter og lokalsamfunn som ikke har klart liknende omstillinger.   Kongsberg-miljøet er spesielt i internasjonal målestokk.  De biter seg ikke bare fast, men sitter i førersetet, sier studiekoordinator Eskil Le Bruyn Goldeng.

Industriell økonomi

Industriell økonomi er et fagfelt som kombinerer teknologi, økonomi og administrasjon. Kandidater med denne utdanningen er svært etterspurt i næringslivet.

Tilbys i dag ved campus Kongsberg som master-spesialisering for ingeniører (Master i systems engineering)  og for økonomer (Siviløkonomstudiet med spesialisering)

Ambisjonen er at hele studiet skal tilbys på engelsk. I dag tilbys innvekslingsstudenter ett semester med kurs på engelsk (høst). Dette gjelder både ingeniører og økonomer. De norske studentene må dermed forholde seg til engelsk, undervisning og veiledning siden enkelte kurs kun leveres på engelsk, og enkelt veiledere kun snakker engelsk.

Rektor har tatt initiativ til å etablere en arbeidsgruppe ledet av viserektor for utdanning med representanter fra Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag og Handelshøyskolen.

Mandatet innebærer at det skal utvikles et konsept for et integrert masterprogram, evt. en 3+ 2 modell, med fokus på innovasjon, entreprenørskap og intraprenørskap i industrien.

En tar sikte på en forankring primært knyttet til industrimiljøet i Kongsberg, men med kobling også til industrien i Grenland, Horten og Asker/Lysaker.

Studieleder Eskil Le Bruyn Goldeng er med i denne arbeidsgruppen.

HSN med styreplass i ScAIEM

Studieleder Eskil Le Bruyn Goldeng er også ferskt styremedlem i Scandinavian Academy of Industrial Engineering and Management.

Det er en sammenslutning av de viktigste nordiske utdanningsinstitusjonene, som tilbyr studier innen industriell økonomi.

ScAIEMs formål er å hjelpe medlemsinstitusjonene til å bli bedre innen undervisning og forskning, videreutvikle fagfeltet ved å samordne og dele ressurser og erfaringer, og promotere fagfeltet.

I Norge er det kun Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og HSN som er medlemmer, men det er drøyt 20 medlemmer totalt i Island, Norge, Danmark, Sverige og Finland.  . De andre styreplassene i ScAIEM innehas av representanter fra anerkjente nordiske læresteder: KTH, Universitetet i Lund, Aalto, Danmarks tekniske universitet, Mälerdalens høgskole og NTNU.

- ScAIEM er en viktig arena for å kjenne pulsen på fagfeltet i Norden og få innspill til å styrke vår egen master i industriell økonomi. Med en styreplass i ScAIEM har vi i tillegg mulighet til å påvirke og bidra på en positiv måte til fagfeltets betydning og utvikling på et høyere nivå, sier Eskil Le Bruyn Goldeng.

Han sier HSNs master i industriell økonomi på få år har blitt svært populær, og nåløyet for å komme inn har blitt stadig trangere.

- Vi skulle gjerne ønsket velkommen til flere studenter til masteren i industriell økonomi på Kongsberg, men vi må bygge miljøet opp i takt med økningen i søkere og dette tar tid, sier Le Bruyn Goldeng.