Vis studievalg

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet til USN

Kunnskapsdepartementet sender oss årlig tildelingsbrev med orientering om neste års budsjettrammer, og andre forutsetninger som inngår i Regjeringens forslag til statsbudsjett.


Det årlige tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet gir føringer for USNs oppdrag og resultatforventninger for det kommende året.

Tildelingsbrevet er et av departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter som USN. Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for den enkelte underliggende virksomhet gjennom tildelingsbrev.

Brevet gir oversikt over bevilgningene og eventuelle forutsetninger for bruken av pengene. Det inneholder videre departementets føringer og forventninger overfor USN, samt resultatmål, fullmakter og rapporteringskrav.

Universitetetetsstyret skal påse at mål og resultatkrav fastsatt i tildelingsbrev, andre vedtak og interne styringsdokumenter følges opp og gjennomføres innenfor rammen av tildelte ressurser.

Eldre tildelingsbrev: