Aktiv omsorg

Aktiv omsorg

Studiet i aktiv omsorg gir økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Du får praktiske ferdigheter i målrettet miljøarbeid, bygger på ressurser i nettverk og lokalmiljø, og kan samarbeide med frivillige og offentlige instanser med utgangspunkt i brukeres behov og ønsker.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
15
Oppstart
Ikke fastsatt

Det offentlige står overfor store utfordringer i årene som kommer i den kommunale helse- og omsorgssektoren. Det er en sterk vekst i yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og omfattende helsemessige og sosiale problemer. Denne tendensen omfatter både barn, unge og voksne. I tillegg er antall eldre stadig økende, og har andre behov enn tidligere generasjoner.

Gjennom studiet skal studentene lære å anvende aktiv omsorg inn mot ulike brukergrupper i helse- og omsorgssektoren i et bredt samarbeid med andre aktører i lokalsamfunnet.

I et helhetlig tilbud til brukere må det legges vekt på kultur, aktivitet og trivsel som sentrale og grunnleggende element. Dette innbefatter både det tradisjonelle kunst- og kulturområdet som litteratur, musikk, billedkunst, dans, teater m.v., og dagliglivets aktiviteter som foreningsvirksomhet, fysisk aktivitet, friluftsliv og amatøraktiviteter. 

Målgruppe

Ansatte i helse- og omsorgssektoren, kulturarbeidere, lærere, frivillige og andre interesserte.

Skreddersydd opplegg?

En eller flere kommuner i samarbeid kan bestille opplæringsprogrammet, slik at det kan arrangeres lokalt. Det vil da være mulig å skreddersy innholdet innenfor studieplanens rammer. Kostnader vil være avhengig av antall deltakere, og avtales særskilt. Kontakt Gro Lorentzen.

Praktisk informasjon

Opptakskrav

Det er mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Porsgrunn

  • Antall semester: 2
  • Kostnader 4.000,- per semester (8.000,- totalt for studiet) + semesteravgifter
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student