Videreutdanning i aldring og eldreomsorg

Videreutdanning i aldring og eldreomsorg

Studiet er for deg som er utdannet helsepersonell og ønsker en fordypning i aldring og eldreomsorg. Du får en spesialkompetanse til å fremme helse, mestring og en meningsfull tilværelse for eldre mennesker.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
60
Oppstart
Ikke fastsatt

Hvorfor videreutdanning i aldring og eldreomsorg?

Antallet eldre i Norge er økende. Derfor er det et stort behov for å ansette folk med med forskningsbasert kunnskap og gode metoder i eldreomsorgen.

Hva slags jobb får du?

Studiet kvalifiserer deg til å bli en selvstendig, innovativ og samhandlende medarbeider i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Du får en ettertraktet kompetanse om eldre personer med komplekse helseproblemer.

Dette lærer du på videreutdanning i aldring og eldreomsorg

Studiet skal bidra til nytenkning om hva som kan fremme helse, mestring, en meningsfull tilværelse og en verdig avslutning av livet. Som student vil du delta i læringsprosesser som bygger på, utfordrer og videreutvikler din faglige kompetanse.

Gjennom studiet vil du få økt kunnskap om eldres spesielle symptomatologi, om ulike former for demens og om de mest vanlig somatiske og psykiske lidelsene hos eldre. Du lærer om sentrale forskningsmetoder, den nyeste kunnskapen, og metoder for å sette kunnskapen ut i praksis. I fordypningsoppgaven kan du arbeide med selvvalgte problemstillinger fra egen arbeidsplass.

Videreutdanning i aldring og eldreomsorg er et deltidsstudium over to år. Studiet består av fire emner på 15 studiepoeng. Alle emner er på mastergradsnivå.

I det første året er det lagt opp til 3,5 ukesamlinger og 3 dagers kliniske studier på eget arbeidssted i høstsemesteret/eventuelt i høyskolens simuleringssenter. I vårsemesteret er det 3 ukesamlinger og 3 dagers kliniske studier på eget arbeidssted/eventuelt i høyskolens simuleringssenter.
I det andre året er det lagt opp til 3 ukesamlinger i høstsemesteret og 3 ukesamlinger i vårsemesteret. I tillegg må det beregnes tid til skoleeksamen (Emne 1 og 2) og individuell hjemmeeksamen over 5 dager (Emne 3).​ I emne 4 leveres individuell skriftlig fordypningsoppgave. 

Kostnad

Dette er et ordinært studieprogram hvor du betaler semesteravgift på ca. kr. 800,- per semester (til sammen 4 semester). Utgifter i forbindelse til læremateriell må bekostet av hver enkelt student.

Videre utdanning

Videreutdanningen i aldring og eldreomsorg gir grunnlag for søknad om innpasning ved masterstudier i egen utdanningsinstitusjon og utdanningsinstitusjoner ved andre høgskoler og universitet i Norge.

Samlinger

Høst 2017: uke 36 (mandag og tirsdag), uke 37, uke 42 og uke 47

Vår 2018: uke 4, 10 og 15

Eksamen:

  • Emne 1: Torsdag 7/12 -17
  • ​Emne 2: Tirsdag 15/5 -18

Oversikt over samlingene høst 2018 og vår 2019 kommer senere. Vi tar forbehold om eventuelle endringer. 

Opptakskrav

Bachelorgrad i helse- og sosialfag. I tillegg kreves minst ett års relevant praksis etter fullført utdanning.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Studieinformasjon


Deltid – Porsgrunn

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student