Verdibasert endringsledelse for folkehøgskolene

Verdibasert endringsledelse for folkehøgskolene

Gjennom innhold, arbeidsformer og vurdering legger dette studiet vekt på å fremme folkehøyskolenes målsetting om "å fremme allmenndanning og folkeopplysning", styrke studentenes personlige og yrkesetiske kompetanse, og å stimulere dem til å bidra til utviklingen av en skole som søker å ta vare på elevenes, lærernes og samfunnets interesser, rettigheter og behov.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
10.06.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Dette er Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolenes fagtilbud utvikles i møtet mellom eget verdigrunnlag, formål og ungdommenes interesser. Dette nødvendiggjør jevnlig selvvurdering for riktige prioriteringer, kontinuerlig læring, utvikling av personalet og god skoledrift. Studentene vil lære ulike strategier for selvvurdering til bruk i sin aktive ledelse. Verdibasert endringsledelse og ny kunnskap basert på forskning står sentralt i dette studiet som er på masternivå.

Formålet med studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapen og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet.

Studiet veksler mellom teori, refleksjon og erfaringsdeling på samlingene og aktivt arbeid i egen folkehøgskole med kvalitetsutvikling i mellomperiodene.

Samlinger 2019-2020

Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr studiet i samarbeid med NLA Høgskolen. Samlingene gjennomføres delvis hos NLA Høgskolen i Bergen, og delvis på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen.

Sommer og høst 2019

Samling1 Uke 24: 12. og 13. juni (2 dager) USN, campus Drammen

Samling 2 Uke 39: 23., 24. og 25. september (3 dager) NLA, Bergen

Samling 3 Uke 48: 26. og 27. november (2 dager) USN, campus Drammen

Vår 2020

Samling 4 Uke 4: 21. og 22. januar (2 dager) NLA, Bergen

Samling 5 Uke 24: 8., 9. og 10. juni (3 dager) USN, campus Drammen

Høst 2020

Samling 6 Uke 39: 21. og 22 september (2 dager) USN, campus Drammen

Samling 7 Uke 48: 23. og 24. november (2 dager) USN, campus Drammen

 

Studiet går over tre semester. Det er obligatorisk oppmøte på samlingene. Mellom hver samling vil det bli gitt arbeidskrav og veiledning. Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å fremstille seg til eksamen. 

Opptakskrav

Emnet er på masternivå, men hører ikke til et bestemt masterprogram. For opptak til masterprogram kreves karaktersnitt C eller bedre. Hvis du fyller dette kravet ved opptak, kan emnet senere søkes innpasset som valgfritt emne i en mastergrad.

For opptak til dette emnet på masternivå kreves:

  • 180 stp, tilsvarende 3 år høyere utdanning/ bachelorgrad / Cand.mag.grad

Studiet er også åpent for søkere utenfor folkehøgskolen.

Søkere som ikke fyller opptakskravet om 3 år høyere utdanning har, dersom det er ledige plasser, mulighet til å følge undervisningen og få utstedt kursbevis.

Kvalifiserte søkere tas opp fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å kunne starte emnet.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

  • Antall semester: 3
  • Antall studieplasser 30
  • Kostnader Studieavgift kr 41 800,-, eksamensavgift kr 4 200,-. Semesteravgift, litteratur, reise og opphold kommer i tillegg.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student