Ledelse og endring i offentlig sektor

Ledelse og endring i offentlig sektor

Dette studiet har som mål å styrke studentenes kompetanse innen ledelse og organisasjonsendringer i offentlige virksomheter

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
09.09.2019
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor studere ledelse og endring i offentlig sektor?

Studiet har sin hovedvekt på teorier og modeller som grunnlag for å analysere ledelse og organisasjonsendringer i offentlige virksomheter. Målet er å gi deltakerne ulike perspektiver som grunnlag for vurdering av betingelsene for ledelse
og endring.

Dette lærer du hos oss

Ledelse i offentlig sektor

 • Analytiske rammer som grunnlag for ledelse
 • Organisasjonskulturer og institusjonalisering
 • Mennesker, individ og grupper i organisasjoner
 • Omgivelser, kontekst og ledelse
 • Grunnlag for ledelse; roller, makt og relasjoner

Omstilling i offentlig sektor

 • New Public Management som reformidé
 • Trender og oppskrifter på moderne ledelse og styring
 • Når trender møter organisasjoner - translasjonsteoretisk tilnærming
 • Endringskynisme, kjennetegn, årsaker, konsekvenser og tiltak
 • Medbestemmelseorienterte tilnærminger, muligheter og begrensninger

Undervisningsdatoer på Ringerike

 • Tirsdag 10. september kl. 1100-1600
 • Onsdag 11. september kl. 0900-1600
 • Torsdag 12. september kl. 0900-1600
 • Fredag 13. september kl. 0900-1400
 • Tirsdag 5. november kl. 1100-1600
 • Onsdag 6. november kl. 0900-1600
 • Torsdag 7. november kl. 0900-1600
 • Fredag 8. november kl. 0900-1400

Hjemmeeksamen gjennomføres 22.-25. november

Opptakskrav

Realkompetanse kan vurderes.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak

 

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Ringerike

 • Antall semester: 1
 • Kostnader Kr. 17.000,- inkl. eksamensavgift. Semesteravgift kommer i tillegg
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student