Vis studievalg
Strategisk beredskapsledelse

Strategisk beredskapsledelse

Ingen land, samfunn eller individ er immune mot kriser og katastrofer. Når en krise eller katastrofe oppstår er det viktig at denne håndteres på best mulig måte. Strategisk beredskapsledelse handler i stor grad om evnen til å identifisere, håndtere og forebygge risiko på et overordnet nivå.

Søk ledig studieplass
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
23.08.2017
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2017

Dette er Strategisk beredskapsledelse

I Norge har man fire nasjonale prinsipper for beredskapsarbeid: ansvar, likhet, nærhet og samvirke. Samvirkeprinsippet ble innført etter terrorangrepene 22. juli, og stiller krav til at organisatoriske enheter har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig samvirke med andre aktører.

I dette samlingsbaserte emnet presenteres du for de ulike disiplinene som utgjør beredskapsledelse, samt for kjente menneskeskapte kriser og naturkatastrofer. I tillegg gir emnet deg en analytisk innføring i gjeldende nasjonale beredskapsprinsipper, med et spesielt fokus på samvirkeprinsippet.

Hvorfor studere Strategisk beredskapsledelse?

Emnet passer for deg som jobber med-, og/eller ønsker å vite mer om hvilke strategiske prinsipper og føringer som ligger til grunn for beredskapsledelse og beredskapsarbeid.

Dette lærer du hos oss

Du vil få inngående kjennskap til de de ulike disiplinene som utgjør beredskapsledelse, samt de strategiske og organisatoriske hovedprinsippene for beredskapsarbeid. Det vil være et spesielt fokus på relevante perspektiver og utfordringer knyttet til samvirke.

Undervisning høst 2017

 • Uke 35: 28. og 29. august
 • Uke 38: 21. og 22. september
 • Uke 43: 23. og 24. oktober
 • Uke 48: 27. og 28. november

Etter avsluttet undervisning blir det avholdt en hjemmeeksamen.

Eksamens varighet: 14 dager. Datoer for eksamen er foreløpig ikke satt.

Vi tar forbehold om endring av datoer

 

Krav til deltakelse

Obligatorisk oppmøte: 80%

 • Obligatorisk oppmøte på oppstartsseminar
 • 2 obligatoriske presentasjoner av gruppearbeid
 • Obligatorisk deltakelse på siste samling

 

OBS: Begrenset antall plasser

 

Opptakskrav

 • bachelorgrad
 • cand.mag.-grad
 • annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang
 • utdanning som i henhold til § 3-4 i Lov om universiteter og høgskoler (2005) er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. Med relevant praksis menes arbeid i offentlig , privat eller frivillig sektor tilsvarende to årsverk eller mer.

 

Ved manglende formalkompetanse kan realkompetanse vurderes. Ta kontakt for informasjon.

 

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student