Kristin Sverdvik Heiervang

Kristin Sverdvik Heiervang

Førsteamanuensis II

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Drammen ()