15 millioner kroner til HSN fra ministeren

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø om SAKS-midler til HSN. foto.
Tildeling: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø informerte om SAKS-tildelingen til HSN under hennes første besøk til HSN. Foto: Stian Kristoffer Sande.

På sitt første besøk til Høgskolen i Sørøst-Norge som forsknings- og høyere utdanningsminister hadde Iselin Nybø med seg en gledelig nyhet.


Regjeringen ved Kunnskapsdepartementet tildeler HSN 15 millioner kroner for å styrke kvaliteten etter sin sammenslåingsprosess. Pengene, som kalles SAKS-midler (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger), blir gitt til utdanningsinstitusjoner som er i fusjonsprosesser.

– En fusjon gir mange muligheter, men den krever også ressurser. Derfor bidrar regjeringen med ekstra penger til Høgskolen i Sørøst-Norge, sier statsråden.

– Et barn av regjeringens strukturreform

Det gledelige budskap ble formidlet av ministeren under hennes første offisielle besøk til HSN 5 april. Nybø startet dagen på campus Notodden der hun møtte ansatte og studenter på Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Videre gikk turen til campus Bø, hvor hun møtte rektor Petter Aasen, prorektor Nils Kristian BogenHSN-styreleder Rune Nilsen og Bø-ordfører Olav Kasland til sen lunsj.

– Jeg må bare få si tusen takk, for dette var veldig hyggelig, sier rektor Aasen, som betegner HSN som et barn av regjeringens strukturreform. 

– Vi er ikke ferdig med fusjonen. Vi jobber hardt og det koster.

SAKS-midler har blitt tildelt andre institusjoner tidligere i år, og selv om rektor også forventet at HSN skulle få midler fra denne potten, var det ikke ventet at de skulle bli tildelt under ministerens besøk. Aasen sier pengene vil komme godt med.

– Vi skal bruke pengene til å følge opp aktiviteter knyttet til utviklingsavtalen som vi har med Kunnskapsdepartementet. Avtalen tar utgangspunkt i ambisjoner og utfordringer knyttet til fusjonen.

HSN-styreleder Rune Nilsen, rektor Petter Aasen og prorektor Nils Kristian Bogen i møte Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø på campus Bø torsdag 5. april. foto.

Profesjon, digital og partnerskap

Kunnskapsdepartementet er i gang med å inngå utviklingsavtaler med samtlige av landets universitet og høgskoler. Utviklingsavtalene definerer målområder innenfor prioriterte områder som departementet og de respektive institusjonene blir enige om.

HSN har siden etableringen opprettet tre målområder under sin utviklingsavtale; HSN profesjon, HSN digital og HSN partnerskap. HSN ser nå tydelige resultater av prioriteringene, noe departementet også har merket seg. De er svært forhøyd med arbeidet i utviklingsavtalen og mener den skiller seg positivt ut blant avtalene som departementet har inngått med utdanningsinstitusjonene.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. foto.

Universitetsstatus og forventninger

Andre temaer som ble tatt opp under torsdagens møte var HSNs flercampusmodell, fordeling av stipendiatplasser, finansieringsmodellen og innstillingen om å bli et universitet. Statsråden uttalte at hun har store forventninger til det som kan bli USN.

– Som minister har jeg forventninger til alle utdanningsinstitusjonene våre. De som har vært gjennom den prosessen å gå fra en høgskole til å bli et universitet har jobbet ganske hardt for å komme dit. Og det som er min forventning er at etter at en høgskole har blitt et universitet, så må man ikke slappe av. Det er da jobben begynner. Jeg har forventninger om at man hele veien skal fortsatt må løfte seg, og hele veien strebe etter å bli bedre.

Fakta om SAKS-midler

Regjeringens strukturreform har ført til at 33 universiteter og høyskoler har blitt til 21. Sammenslåinger har vært en viktig forutsetning for å heve kvaliteten i høyere utdanning, og derigjennom skape færre og mer solide institusjonene med sterkere fagmiljøer

SAKS-midlene har blitt delt ut for å styrke kvalitetsutviklingen i universitets- og høyskolesektoren. Dette er fjerde gangen HSN mottar SAKS-midler.

2015: HSN fikk tildelt 13 millioner kroner.
2016: HSN fikk tildelt 27 millioner kroner
2017: HSN fikk tildelt 12 millioner kroner.
2018: HSN får tildelt 15 millioner kroner.