Ajmals historiske disputas

Ajmal Hafeez mottar blomster og gratulasjon fra dekan Hans Anton Stubberud ved USN Handelshøyskolen. Ajmal Hafeez mottar blomster og gratulasjon fra dekan Hans Anton Stubberud ved USN Handelshøyskolen. (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
VEILEDERE OG OPPONENTER: F.v førsteamanuensis Marit Engeset (USN), professor emeritus Sigurd Villads Troye (Norges Handelshøyskole), Ajmal Hafeez, dekan Hans Anton Stubberud,  professor Nina Veflen (Handelshøyskolen BI), professor Durairaj Maheswaran (Stern School of Business, New York University), professor Fred Selnes (Handelshøyskolen BI). Foto VEILEDERE OG OPPONENTER: F.v førsteamanuensis Marit Engeset (USN), professor emeritus Sigurd Villads Troye (Norges Handelshøyskole), Ajmal Hafeez, dekan Hans Anton Stubberud, professor Nina Veflen (Handelshøyskolen BI), professor Durairaj Maheswaran (Stern School of Business, New York University), professor Fred Selnes (Handelshøyskolen BI). (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
FAKULTETETS DOKTORGRAD: Hele USN Handelshøyskolen står bak doktorgraden, her alle instituttlederne, dekan og visedekan. F.v visedekan Therese Dille, instituttleder Anne Bang Lyngdal, instituttleder Helge Gjermund Kaasin, instituttleder Birger Opstad, dekan Hans Anton Stubberud, Ajmal Hafeez, instituttleder Jan Velvin, instituttleder Annett Arntzen. FAKULTETETS DOKTORGRAD: Hele USN Handelshøyskolen står bak doktorgraden, her alle instituttlederne, dekan og visedekan. F.v visedekan Therese Dille, instituttleder Anne Bang Lyngdal, instituttleder Helge Gjermund Kaasin, visedekan Birger Opstad, dekan Hans Anton Stubberud, Ajmal Hafeez, instituttleder Jan Velvin, instituttleder Annett Arntzen. (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
STOR DAG: Ansatte, studenter og ledere ved USN Handelshøyskolen feiret fakultetets første disputas på eget doktorgradsprogram. Foto STOR DAG: Ansatte, studenter og ledere ved USN Handelshøyskolen feiret fakultetets første disputas på eget doktorgradsprogram. (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
HISTORISK: Ajmal Hafeez ble den første som disputerte på USN Handelshøyskolen sitt eget doktorgradsprogram i marketing management. Foto HISTORISK: Ajmal Hafeez ble den første som disputerte på USN Handelshøyskolen sitt eget doktorgradsprogram i marketing management. (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
MEDSTUDENTER: Ajmal Hafeez sammen med noen av de andre studentene på doktorgradsprogrammet i marketing management. Foto MEDSTUDENTER: Ajmal Hafeez sammen med noen av de andre studentene på doktorgradsprogrammet i marketing management. (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
Ajmal Hafeez forsvarer avhandlingen sin overfor den sakkyndige komiteen, til venstre i bildet. Foto Ajmal Hafeez forsvarer avhandlingen sin overfor den sakkyndige komiteen, til venstre i bildet. (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
GODE VEILEDERE: Ajmal Hafeez har hatt mange gode møter med f.v: førsteamanuensis Marit Engeset fra USN og t.h: professor Fred Selnes fra Handelshøyskolen BI. Foto GODE VEILEDERE: Ajmal Hafeez har hatt mange gode møter med f.v: førsteamanuensis Marit Engeset fra USN og t.h: professor Fred Selnes fra Handelshøyskolen BI. (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
FLERE DOKTORGRADER: Det er 15 stipendiater på programmet nå. Her er de fleste av dem, sammen med programmets leder professor Kåre Sandvik (bakerste rekke, med slips). Foto FLERE DOKTORGRADER: Det er 15 stipendiater på programmet nå. Her er de fleste av dem, sammen med programmets leder professor Kåre Sandvik (bakerste rekke, med slips). (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
I GODT SELSKAP: Ajmal Hafeez har nettopp fått den gode nyheten om at disputasen er godkjent. F.v: professor emeritus Sigurd Villads Troye ved Norges Handelshøyskol Ajmal Hafeez, dekan Hans Anton Stubberud, professor Nina Veflen ved Handelshøyskolen BI, professor Durairaj Maheswaran ved Stern School of Business, New York University.   Foto I GODT SELSKAP: Ajmal Hafeez har nettopp fått den gode nyheten om at disputasen er godkjent. F.v: professor emeritus Sigurd Villads Troye ved Norges Handelshøyskol Ajmal Hafeez, dekan Hans Anton Stubberud, professor Nina Veflen ved Handelshøyskolen BI, professor Durairaj Maheswaran ved Stern School of Business, New York University. (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
FULLSATT: Mange hadde møtt opp for å overvære disputasen, som også ble streamet på internett.Foto FULLSATT: Mange hadde møtt opp for å overvære disputasen, som også ble streamet på internett. (Foto: Jan-Henrik Kulberg)

Onsdag 21. august ble Ajmal Hafeez den aller første studenten som disputerte på doktorgradsprogrammet «Marketing management» ved USN Handelshøyskolen.


Allerede da han ble ansatt på programmet i 2014 hadde han en drøm om å bli professor, og en gang kunne hjelpe andre med å ta høyere utdanning, aller helst hjemme i Pakistan.

– Jeg hadde ikke selv muligheten til å gå på de beste skolene, men etter hvert fikk faren min råd til å betale for meg. Det ga meg muligheten til å følge drømmen min, og en dag vil jeg kunne gjøre det samme for andre.

I doktorgradsarbeidet sitt har han sett på hvordan nye produkter kan markedsføres på en helt annen måte, gjennom å legge vekt på hvordan kundene kan lære noe nytt gjennom produktene. 

«Upskilling communication»

Hafeez bruker begrepet «upskilling communication» basert på det engelske ordet «skill», som vi kan oversette med «ferdighet».  

Han viser hvordan kommunikasjon om nye produkter kan spisses, slik at den fokuserer på hvordan produktene kan gi deg nye ferdigheter og ny kunnskap.

Utgangspunktet hans var at svært mange nye produkter mislykkes, fordi forbrukerne ikke alltid klarer å skjønne hvilke muligheter produktene gir. 

Ajmal Hafeez forsvarer avhandlingen sin overfor den sakkyndige komiteen, til venstre i bildet. Foto
Skal bli mer synlige

Hele ledelsen for USN Handelshøyskolen var tilstede på disputasen, sammen med gjester fra inn- og utland. 

– Jeg vil være den første til å gratulere deg med en fin disputas i dag, sa dekan Hans Anton Stubberud. Han forteller at det nettopp er tilsatt seks nye stipendiater i doktorgradsprogrammet.

Dermed har programmet en kjerne på 15 studenter, og strategien fremover er at de skal bli mer synlige i eksternt finansierte forskningsprosjekter. Ajmal Hafeez har et engasjement knyttet opp mot innovasjon og vekst i Ringeriksregionen, og skal bidra både i forhold til regionale prosjekter og undervisning.

– Vi vil bruke stipendiatene til å bli mer synlig i regionen. Det er også et viktig mål å styrke forskningen vi gjør sammen med internasjonale partnere, sier Stubberud.

I GODT SELSKAP: Ajmal Hafeez har nettopp fått den gode nyheten om at disputasen er godkjent. F.v: professor emeritus Sigurd Villads Troye ved Norges Handelshøyskole, Ajmal Hafeez, dekan Hans Anton Stubberud, professor Nina Veflen ved Handelshøyskolen BI, professor Durairaj Maheswaran ved Stern School of Business, New York University.   Foto
Internasjonale eksperter på marketing management

Ajmal Hafeez har hatt et utenlandsopphold ved Wisconsin School of Business, der han har jobbet med anerkjente professor Page Moreau.

Stubberud sier en viktig suksessfaktor for programmet har vært alle de faglige kapasitetene som har bidratt som forelesere, veiledere og ikke minst som opponenter på selve disputasen.

Der måtte Ajmal Hafeez svare på spørsmål fra:

  • første opponent, professor Durairaj Maheswaran ved Stern School of Business, New York University
     
  • andre opponent, professor emeritus Sigurd Villads Troye ved Norges Handelshøyskole (NHH)
     
  • administrator av komiteen, professor Nina Veflen ved Handelshøyskolen BI og professor II ved USN Handelshøyskolen

Holder internasjonal standard

– Vi har vurdert arbeidet ditt til å være kvalifisert for publisering i de mest anerkjente vitenskapelige tidsskriftene internasjonalt, kunne professor Nina Veflen fortelle da komiteen kom ut fra sitt møte etter disputasen.

En bedre beskjed er det vel knapt mulig å få for en kommende doktor, som nettopp har bestått en av sine største prøver.

STOR DAG: Ansatte, studenter og ledere ved USN Handelshøyskolen feiret fakultetets første disputas på eget doktorgradsprogram. Foto
5 års jubileum

Professor Kåre Sandvik jobbet mye med å planlegge programmet på daværende HIBU, og er i dag leder av doktorgradsprogrammet.

Han sier at det er milepæl å uteksaminere programmets første ph.d.-kandidat 9 år etter at arbeidet startet med å identifisere profil, fagressurser og ikke minst finansiering.

– Dette var en prosess vi brukte mye tid på, for å identifisere muligheter i Buskerud og Vestfold, som var i fusjonsprosess på den tiden. Det var, og er viktig at programmet er bredt og robust forankret i våre forskningsmiljøer, nå også styrket med Telemark.  Vi fikk ph.d.-programmet akkreditert våren 2014, og opptak av første kull samme høst.

Kortere fullføringstid

Sandvik sier det er en fin markering av 5 års jubileumet nå i høst å uteksaminere den første kandidaten i rekken av 5 denne høsten.

– Dermed ligger vi an til kortere fullføringstid enn hos de institusjonene som er mest naturlig å sammenligne oss med (NHH og BI).

GODE VEILEDERE: Ajmal Hafeez har hatt mange gode møter med f.v: førsteamanuensis Marit Engeset fra USN og t.h: professor Fred Selnes fra Handelshøyskolen BI. Foto
Mange gode diskusjoner

Hafeez sine veiledere har vært professor Fred Selnes ved Handelshøyskolen BI og førsteamanuensis Marit Engeset ved USN. Begge har fulgt programmet siden oppstarten, da Selnes også var professor på USN (daværende HIBU).

– Dette har vært en veldig interessant og lærerik erfaring. Han er en dyktig og hardtarbeidende student, og vi har hatt mange gode diskusjoner, sier Marit Engeset.

Selnes sier prosessen både har handlet om å utvikle faglige og personlige ferdigheter.

– Å takle kritikk og avslag er en del av det å være forsker. Noen avslag kan være ganske tøffe, men da handler det ikke om deg som person, men at argumentet ditt ikke er vurdert som holdbart. Dette har vi snakket mye om. Han har hatt en stor utvikling både faglig og personlig i årene som stipendiat, sier Selnes.

FLERE DOKTORGRADER: Det er 15 stipendiater på programmet nå. Her er de fleste av dem, sammen med programmets leder professor Kåre Sandvik (bakerste rekke, med slips). Foto
Kvalifiserte for et internasjonalt marked

Diskusjonen om dette doktorgradsprogrammet begynte helt tilbake i 2010, med professor Kåre Sandvik som leder. Det tok tid å finne ut av hvilket fagområde som hadde de nødvendige ressursene i form av ansatte med god nok kompetanse. I 2012 ble Fred Selnes ansatt som professor med ansvar for å designe ph.d.-programmet, og hans første prioritet var å få programmet godkjent av NOKUT.

– Det ble avgjørende at programmet måtte være basert i et fag, både med tanke på godkjennelsen fra NOKUT og fordi det gir mulighet for jobb i etterkant innen dette faget. Innen økonomi og ledelse er det forskjellige fagområder som er etablert med journaler, seminarer og konferanser. Utfordringen vår var å finne hvilket av disse fagområdene som vi kunne koble oss på, med et tilstrekkelig antall faglige ressurser. Vi så at innen Marketing Management hadde vi tilstrekkelig antall høyt kvalifiserte ansatte.

Selnes sier det også var viktig å være internasjonalt orientert.

– Kandidatene som disputerer hos oss, skal kunne konkurrere i et internasjonalt marked.