«Alle» ønsker å bo på selve campus

Hybelbygg i Drammen
Det nye hybelbygget i Drammen med sin friske fargebruk vil stå klar til studiestart i august

Denne uka har over 7000 søkere til de åtte studiestedene ved Høgskolen i Sørøst-Norge fått løfte om studieplass. Svært mange av de nye studentene ønsker samtidig en hybel hos Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN).


(Tekst: Per Magnus Holtung)

- Og «alle» vil helst bo på selve campus, sier SSNs administrerende direktør, Hans Erik Stormoen.

SSN har i alt 2213 boenheter fordelt på de åtte studiestedene. Det gir en gjennomsnittlig dekningsgrad på 12,5 prosent.  Best er dekningsgraden ved studiested Bø, med 16,5 prosent, mens Kongsberg bare har seks prosent.

I tillegg til SSNs tilbud er det et relativt velfungerende privat hybelmarked innen rimelig nærhet til de ulike studiestedene.

Få ledige hybler

SSN har ingen ledige hybler ved campusene Kongsberg, Porsgrunn, Ringerike, Vestfold (Bakkenteigen) og Rauland.Hans Erik Stormoen

- Men akkurat nå har vi ledige hybler i Bø, Drammen og Notodden, sier Hans Erik Stormoen.

190 nye hybler i Drammen

Bakgrunnen for SSNs radikalt forbedrede hybelsituasjon ved studiestart neste måned for studentene i Drammen er 190 nye hybler som da står ferdig.

I Drammens Tidende  har det i kommentarspaltene vært ytret sterke meninger om det utradisjonelle fargevalget for nybygget.

- Vi er glade for engasjementet, og vi noterer oss for at voksne drammensere ikke er overbegeistret for fargene, sier en smilende kommunikasjonssjef Linda Tangen på SSNs egne nettsider.

Flere nye hybler kommer

De nærmeste to-tre årene vil hybeltilbudet til Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge bedre seg ytterligere.

Ved campus Vestfold vil det til studiestart i 2018 etter planen komme 160 boenheter i et kombinert hybel- og næringsbygg sentralt på campus. 

Ved campus Vestfold (Bakkenteigen) har SSN i dag 663 hybelenheter.

Bø kunnskapspark

Kloss inntil de øvrige høgskolebygningene ved campus Bø vil det på samme måte komme 120 nye hybelenheter i den planlagte Bø kunnskapspark.

- Det mest realistiske er at dette bygget med de nye hyblene står klare til studiestart om to år, sier SSN-sjef Hans Erik Stormoen.

2019 også for Kongsberg

Studiestart 2019 vil også være sannsynlig ferdigdato for nytt hybelbygg på Kongsberg.

- Det har allerede blitt presentert tre alternativer, men som har blitt avvist. Sammen med Kongsberg Eiendom KF jobber vi nå intenst med et fjerde alternativ. Vi håper dette blir godkjent i løpet av september. Da vil 160 nye hybler kunne stå klare til studiestart 2019, sier Hans Erik Stormoen.

Mobil boligrigg for nettstudenter

Ved campus Notodden blir hyblene på Sætre nå pusset opp for 12 millioner kroner.

I tillegg blir det ved campus Notodden oppført en mobil boligrigg for å etterkomme det varierende boligbehovet når studentene ved de netttbaserte studiene har felles ukessamlinger.

SSN håper også at de i løpet av det neste året vil kunne presentere planer for en videre utvikling av campus Porsgrunn. 

Hva er en studentsamskipad?

  • Organisasjonen tar seg av studenters velferdsbehov og står for organiseringen av velferdstilbud som studentboliger, studentkafeer, studentbarnehager, studenthelsetjenester, studentidrett og opplysningsvirksomhet.
  • Studentsamskipnadenes velferdstilbud finansieres gjennom semesteravgift, direkte statsstøtte, støtte og fristasjon fra utdannelsesinstitusjonene.
  • Et overskudd i en studentsamskipnad tilbakeføres til driften, slik at denne kan brukes til oppretting av nye, eller subsidiering eller utbygging av allerede eksisterende velferdstilbud.
  • Det finnes 14 studentsamskipnader i Norge.

Se mer: Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)