Arrangerer høydepunktet for Vinterfestivalen 2018

Vinterfestival om folkemusikk på campus Rauland. foto.
Masurka: Danse-workshop der deltagerne fikk lære polsk masurka var en av mange begivenheter som fant sted på campus Rauland uke 7. Foto: Stian Kristoffer Sande.

Campus Rauland har stått på hodet en hel uke i forbindelse med den årlige vinterfestivalen. - Vinterfestival i vinterparadis, sier besøkende studenter fra Irland.


Denne uken avholdes året internasjonale vinterfestival på campus Rauland. Kulturfestivalen trekker både nasjonale og internasjonale navn innen folkemusikk og folkekunst til Telemarksbygda. HSN-studentene trekkes inn i festivalen som deltagere, men også som arrangører. For det er førsteårskullet på bachelor i folkemusikk som står ansvarlig for å arrangere den årlige kappleiken som avholdes under Vinterfestivalen.

- Det er moro at vi får mulighet til å sette vårt preg på arrangementet, sier Birgit Haukås, førsteårsstudent og årets kappleikgeneral.

Studenter på bachelor folkemusikk på campus Rauland arrangerer kappleik. foto.

- Alle bidrar

Haukås og medstudent Guro Gunleiksrud er begge erfarne kappleikgangere, men det er første gang de står ansvarlig for å arrangere en slik konkurranse.

- Samtlige 15 studenter på kullet bidrar, og det er viktig at de gjør for det er mye jobb, sier Gunleiksrud.

Til tross for mye arbeid er studentene tydelige på at det stort sett bare er moro å være arrangør.  

- Jeg er veldig fornøyd med det vi har fått til. I år sørger vi for at alle som premieres også får et skikkelig flott diplom med seg, sier Haukås.

Jentene er samtidig veldig glade for at de får oppleve kulturfestival på campus.

- Det er veldig positivt for studentmiljøet vårt. Vi samles alle om en felles begivenhet, og vi får mulighet til å møte mange utenlandske studenter.

Vinterfestivalen 2018

Internasjonal møteplass

Ansvarlig for Vinterfestivalen, Instituttleder Stian Roland, sier festivalen fungerer som en internasjonal møteplass for studenter, lærere og øvrige som er aktive innen folkemusikk og folkekunst.

- Festivalen blir dermed et viktig utstillingsvindu for campus Rauland. I løpet av uka får vi synliggjort både fagmiljøet vårt og Rauland som studiested.

Ifølge instituttlederen har årets festival offisielt ca. 40 utenlandske studenter og lærere på besøk fra åtte ulike land. Han påpeker at det er likevel er langt flere internasjonale tilstede.

- Vi har mange internasjonale studenter som er her på utveksling. Mange av disse har invitert venner over til denne uka, så vi vet at det er langt flere utenlandske besøkende enn kun dem fagmiljøet har invitert.

Stian Roland på Vinterfestival om folkemusikk og folkekunst på campus Rauland

Høykompetansefestival

Roland mener det er viktig at festivalen har et sterkt internasjonalt preg.

- Skal man forstå sin egen tradisjon må man ha kjennskap til andre tradisjoner. Når vi i tillegg har store deler av det norske folkemusikkmiljøet på plass her, så kan man trygt si at dette er en høykompetansefestival.

Og utover god stemning, er det nettopp kompetanse Roland mener festivalen bidrar til å skape.

- Med så mye dyktige folk samlet på en plass skaper vi faglig utvikling gjennom hele uka. Vi ønsker å heve kompetansen til både staben og studentene våre gjennom utveksling. Gjennom hele uka har vi derfor vært i møter med de besøkende fra de utenlandske fagmiljøene der vi har diskutert mulighetene for nye utvekslingsavtaler.

Kurs under Vinterfestivalen om folkemusikk og folkekunst på campus Rauland.

Artig med ganger og springer

De irske dansestudentene Ranog Townsend og Karen Tansey er blant de mange internasjonale studentene som besøker Vinterfestivalen i år. De studerer til vanlig på The Irish World Academy of Music and Dance ved Universitetet i Limerick, men har denne uken bistått sine forelesere under musikk- og danse-workshops på campus Rauland.

- Dette er veldig moro og ikke minst verdifullt for oss å delta på, sier Tansey.

- Vi får oppleve og prøve oss på ulike danser som vi aldri har vært borti tidligere, og det gir oss erfaringer som vi kan ta med hjem og bruke i egne danser. Spesielt ganger og springer var artige danseformer å lære.

Irene forteller at det de selv har forsøkt å lære bort på festivalen ikke har vært helt ukjent for alle.

- Jeg er positivt overrasket over at så mange av studentene her virker å kjenne til deler av den irske folkemusikken. Stemningen på våre workshops har også vært veldig god, så det har vært gøy å lære bort dans denne uka, forteller Townsend.

Irske studenter på besøk under Vinterfestivalen om folkemusikk og folkekunst på campus Rauland. foto.

- Vinterparadis

Selv om danseformene har vært artig å lære, mener jentene de tar med seg enda viktigere erfaringer hjem fra Vinterfestivalen.

- Verdien av å være åpen for ulike kulturers folkemusikk og dans jeg virkelig fått øynene opp for i løpet av denne uka, sier Tansey.

- På kort tid har vi fått innblikk i mange ulike tradisjoner og kulturer, og lært enormt mye av det. Og av det har jeg også lært å bli mer trygg og sikker på å presentere min egen kultur og dans.

Townsend bemerker at det også har vært spesielt å være på festival i Rauland.

- Dette er min første tur til Norge, og jeg har aldri sett i nærheten av så mye snø før. Jeg elsker det og jeg elsker de gåturene vi har hatt her. Dette er virkelig et vinterparadis. 

For flere bilder fra Vinterfestivalen, se Knut Utlers fotoalbum på Facebook.

Fakta om Rauland internasjonale vinterfestival

Kulturfestival der det arrangeres seminarer, workshops, konserter, dans, utstillinger og kappleik. Det meste foregår på campus Rauland, og festivalen har et sterkt internasjonalt preg.

Årets festivalprogram kan du lese her.

Fakta om kappleik

Kappleik er en konkurranse i norsk instrumental og vokal folkemusikk og bygdedans. Det arrangeres gjerne i flere grener, som fele, hardingfele, langleik, samspill, kveding og dans. Det holdes også landskappleiker og regionale og lokale kappleiker.

Kilde: Snl.no.