Bærekraftig ressursutnyttelse i praksis

Ingeniørstudent Lars Grøstad poserer foran KMT Gjenvinnings granuleringsanlegg. Foto
Ingeniørstudent Lars Grøstad foran KMT Gjenvinnings granuleringsanlegg på Revetal.

Ingeniørstudenter fra Bachelor i Ren energi og prosessteknologi fikk levendegjort pensum på bedriftsbesøk hos KMT Gjenvinning.


Gjennom våre bachelorstudier i ingeniørfag har studentene flere gode møtepunkt med næringslivet i Buskerud-Vestfold-Telemark-regionen. Blant annet reiser studentene på besøk til relevante bedrifter.

Ingeniørstudentene ved studieretningen Ren energi og prosessteknologi var nylig på besøk hos KMT Gjenvinning på Revetal i Vestfold.

Se bilder fra studentenes bedriftsbesøk hos KMT Gjenvinning (Flickr.com)

Sirkulær økonomi

Besøket var direkte knyttet opp mot studieemnet «Bærekraftig ressursutnyttelse», der miljøutfordringer og sirkulær økonomi er i fokus.

Sirkulær økonomi utvider vår tradisjonelle forståelse av hva en ressurs er. Hensikten er at ressurser forblir i økonomien, selv om produktet de inngår i ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål. Dette skiller seg fra en mer lineær økonomi, eller «bruk og kast-økonomi», som forutsetter at ressurser er ubegrensede og lett håndterbare som avfall, forklarer førsteamanuensis Marianne Sørflaten Eikeland.

Tankesettet bak en sirkulær økonomi er svært relevant både politisk og for industrien og energisystemet. En av aktørene som tar sirkulær økonomi på alvor er KMT Gjenvinning.

direktør Rolf Bergrud Næslund ved KMT Gjenvinning adressererr studentene. Foto

130.000 tonn i året

KMT Gjenvinning har satt seg som mål å løse et voksende samfunnsproblem: Et stadig økende volum av utrangerte kabler og gamle trafoanlegg. Anlegget på Linnestad, ved Revetal, har tillatelse til en årlig behandling av 65.000 tonn elektronisk avfall, 20.000 tonn kabel, 25.000 tonn utrangerte kjøretøy og 20.000 tonn stål og metaller.

– Solid økonomi har gitt oss mulighet til å investere i det siste innen teknologi og utstyr med det mål i sikte å sørge for høyest mulig gjenvinningsgrad, sier direktør Rolf Bergrud Næslund ved KMT Gjenvinning.

Studentene fikk blant annet oppleve KMTs granuleringsanlegg, der de fikk se hvordan metaller og plast blir granulert og separert fra hverandre.

– Metallene sorteres i fraksjoner av rene metaller som kobber, bly og jern som kan gå tilbake til smelteverkene for nye produkter. Plasten blir også til nye produkter, for eksempel som markører til veimerking. Behandlingsmetodene som benyttes for denne type avfall gir maksimal gjenbruk av alle materialene i kablene og bedre utnyttelse av produksjonsavfallet, altså plasten, forklarer Næslund.

Studenter poserer i en haug med kabler ved KMT Gjenvinning

Fornøyde studenter

– For meg som er opptatt av miljø og sirkulær økonomi, var bedriftsbesøket til KMT Gjenvinning veldig interessant. Bedriften er et godt eksempel på hvordan man kan gjøre om farlig avfall til en millionbedrift og samtidig ta vare på miljøet, sier student Nidal Mohamad Hejazi.

Medstudent Jo Erling Svenni legger til:

– Besøket på KMT Gjenvinning var spennende og lærerikt. Det jeg likte best var at det teoretiske som man har gått igjennom på skolen får man sett i praksis, dette gjør at man får et bedre perspektiv på hva som egentlig skjer i en prosess, sier Svenni.

KMT Gjenvinning

  • en av Skandinavias ledende aktører innen behandling og gjenvinning av utrangerte trafoanlegg og elektriske kabler.
  • har et av Europas største og mest moderne gjenvinningsanlegg på Revetal utenfor Tønsberg, samt avdelinger i Danmark
  • startet opp i 2013 og har i dag sirka 40 ansatte
  • omsetning på 210 millioner kroner i 2017

Nettside: https://kmtgjenvinning.no/

Kontakt med arbeidslivet

Bachelor i Ren energi og prosessteknologi har god og nær kontakt med næringsliv i regionen:

  • Ressurspersoner hos våre aktuelle samarbeidspartnere fungerer som eksterne forelesere.
  • Det gjennomføres bedriftsbesøk til bedrifter i nærområdet. 
  • Studentene får prosjekt- og bacheloroppgaver fra aktuelle firma som studiet har tett kontakt med, eller via forskningsaktiviteter ved USN.
  • Studentene kan også ta praksis i bedrift gjennom valgfaget «Ingeniørpraksis».
  • Hvert år arrangeres karrieredager på campus med besøk fra bedrifter og næringsliv
  • Flere av våre kontakter tilbyr sommerjobber til studenterUtvik