Deler ut internasjonalt EU-vitnemål

Rektor Petter Aasen leverer signerte vitnemål til professor Knut E Aasmundtveit. Foto: Tommy Hiorth-Lillefjære.
Rektor Petter Aasen leverer signerte vitnemål til professor Knut E Aasmundtveit. Foto: Tommy Hiorth-Lillefjære

16 studenter fra 13 forskjellige land får snart vitnemålene sine fra den prestisjefylte Erasmus Mundus-masteren "Joint Master in Smart Systems Integration".


Dette er altså en svært internasjonal klasse. To av studentene har allerede startet på ph.d.-grad ved HSNs Institutt for Mikrosystemer.

Mandag 29.10 signerte rektor Petter Aasen vitnemålene, som HSN gir sammen med sine partnere ved Heriot-Watt University (Edinburgh, Skottland) og Budapest University of Technology and Economics (Ungarn).

Det aller første kullet ble uteksaminert i november 2015, ferdig utdannete ingeniører er nå i industri-jobber og ph.d.-utdanning i mange europeiske land, inkludert Norge.

Det neste kullet SSI-studenter kommer til HSN og Vestfold rett over nyttår 2018.

Vitnemål - foto
Eksklusiv EU-status

EU har tildelt «Erasmus Mundus» status til denne felles-graden, en status det er skarp konkurranse om å få i Europa. Sommeren 2017 fikk studiet fornyet Erasmus Mundus-status.

- Det er et klart uttrykk for at EU-kommisjonen er tilfreds med denne fellesgraden, sier professor Knut E Aasmundtveit ved HSN.

Omstendelig og høytidelig

Vitnemålene har logoene til alle tre partner-institusjoner, og signatur av de tre rektorene.

De er trykket i Edinburgh, sendt til Budapest for signering av ungarsk rektor, og sendt videre til HSN for nå å bli signert av rektor Petter Aasen.

Så skal de tilbake til Edinburgh for forsegling, og skal deles ut ved høytidelig «graduation ceremony» ved Heriot-Watt University 14. november, med akademiske kapper og hatter og stor festivitas.
 

Foto fra vitnemåls-utdeling

Enestående Europeisk master

Joint International Master in Smart Systems Integration (SSI) er en ingeniørutdanning innen mikrosystemer og mikroelektronikk, og hvordan disse kombineres til komplette smarte systemer. De tre partnerne bidrar med hver sin spesialitet, slik at dette blir et unikt tilbud i Europa.

Studentene tilbringer første semester i Skottland, andre semester ved HSN (ved Institutt for Mikrosystemer, Vestfold), og tredje semester i Ungarn. Det fjerde semesteret gjør de masteroppgave ved en av de tre institusjonene (eller hos en ekstern partner).

Ta ingeniør-utdanning på HSN

Se oversikten over studier innen ingeniør, sivilingeniør, teknologi og IT.