Dette stresser norske eliteseriespillere

Stresset fotballspiller på benken. Foto
Foto: iStock/Piranka

Professor Elsa Kristiansen har funnet ut hva som stresser fotballspillere i Eliteserien, og hvordan god ledelse kan redusere stress og skape samhold.


I flere sesonger fulgte Kristiansen tre norske eliteserielag. Hun var opptatt av hvordan spillerne ble stresset av media, og det som skjedde internt i de ulike klubbene.

Dataene hun fant la grunnlag for doktorgraden i idrettspsykologi fra 2011. Etter doktorgraden fortsatte hun å følge det ene laget i to år til. Nå er noen av funnene fra denne studien publisert i det internasjonale tidsskriftet: Psychology of Sport & Exercise.

Fokus på mestring er bra

Artikkelen bygger på målinger og intervjuer som ble gjort i løpet av den siste sesongen av datainnsamlingen. Kristiansen kom tett på spillerne og gjorde intervjuer med kapteinene, førsteelveren og de som var skadet og satt på benken.

– Et av hovedfunnene var at et mestringsorientert miljø reduserer opplevelsen av stress blant spillerne. Det betyr at treneren tar spillernes perspektiv, anerkjenner deres tanker og følelser og gir dem relevant feedback og valgmuligheter.

Kristiansen sier treneren må redusere opplevelsen av press og krav. Trenere og ledere må også fokusere på de spillerne som er skadet eller sitter på benken. Det er viktig at treneren bryr seg om disse spillerne, blant annet ved å følge med på deres treningshverdag. I dette arbeidet spilte også kapteinsteamet en sentral rolle.

– Jeg så hvordan samarbeidet mellom kapteinene bidro til at alle spillerne følte seg ivaretatt. Dette var et lag med lite penger i forhold til mange av de andre lagene i eliteserien, men treneren og kapteinene skapte et samhold i laget som gjorde at de likevel presterte på høyde med de beste lagene i serien.

Ble opptatt av seg selv

– I en klubb vil det naturligvis være en kamp om å ha en fast plass i førsteelveren, men denne kampen må ikke bli for krevende, for da ødelegger den for samholdet i laget. Vi så i studien at de spillerne som var skadet og satt på benken, fort ble mer opptatt av seg selv, enn de som var en del av førsteelleveren. Det vi kaller «de marginale spillerne» hadde holdninger som kunne virke mer selvsentrerte, kanskje fordi de kjente på en utrygghet gjennom å ikke ha en fast plass i førsteelveren.

Skader gir stress

For spillere i førsteelveren var imidlertid skader noe av det som skapte mest stress i treningshverdagen. Når de var skadet, trengte de å høre at de fortsatt var viktige for laget og at klubben vil gi dem nok tid til å hente seg inn igjen både fysisk og mentalt. Å bli satt på benken etter en skade, var også en realitet for flere av de sentrale spillerne, men de understreket at de håndterte det bedre nå enn da de var yngre og mer usikre på sin posisjon:

«Tidligere, når jeg ble byttet ut etter 60 minutter ville jeg bruke mye lenger tid på å komme over det. Nå bekymrer jeg meg ikke så mye over hvorfor jeg blir byttet ut. Det er viktig å komme inn i stemningen i laget, og ikke klage over din egen skuffelse, eller være deppa i to dager. Hvis du gjør det, mister du to dager som du kunne brukt til å forbedre deg.»Professor Elsa Kristiansen har forsket på stress hos norske fotballspillere. Foto av henne

Ikke glem dem på benken

Elsa Kristiansen har fulgt fotballspillere på eliteserienivå over lang tid, og sier at selvtilliten deres raskt blir påvirket av hvordan det gikk i den forrige kampen. Dårlige resultater skaper en sårbarhet blant spillerne, sier Kristiansen.

– Med en gang et lag begynner å slite, starter spillerne å spille for sine egne sjanser og muligheter. Da faller laget sammen. Du har også en rolle når du sitter på benken.  Du kan se sur ut, eller vise at du støtter laget.  Det er mange måter å sitte på benken på. Det er faktisk slike ting jeg har begynt å se etter på fotballkamper.  En verdensmester fra USA sa en gang til meg at den viktigste jobben for en trener, er å se hver enkelt spiller og utøver som mennesker, med forskjellige behov. Noen trenger et spark i baken, mens andre trenger omsorg.

Støtter annen forskning

Elsa Kristiansen sier funnene støtter opp om tidligere forskning, og at de tydelig viser hvor avgjørende et mestringsorientert miljø kan være for suksess i en spillergruppe på elitenivå i norsk fotball.

– Klubben kunne bruke målingene som ble gjort hver måned, til å komme tettere på hver enkelt spiller. Ikke minst til å reflektere rundt hvordan hver enkelt spiller opplevde trenings- og klubbmiljø, samt stress fra måned til måned.

Hun sier de nye statistiske analysene som Andreas Ivarsson ved Halmstad Universitet gjennomførte, viste at hvis det registreres økt nivå av opplevd stress, så kan trenere/ledere gjøre forandringer for å redusere stressnivået for klubben og de enkelte spillerne.

– I tillegg viste intervjuene hvordan et mestringsorientert miljø bidrar til et ønske om stadig utvikling, for å bli bedre både som enkeltspiller og som lag. Løsningen er å skape et trenings- og konkurransemiljø hvor alle føler at de er med, og hvor alle føler at de utvikler seg. Med et slik miljø vil også spillernes opplevelse av stress utenifra reduseres, konkluderer Kristiansen.

Elsa Kristiansen har en doktorgrad i idrettspsykologi fra Norges Idrettshøgskole. I forskningen sin har hun særlig fokusert på stressmestring blant utøvere. Kristiansen er professor ved USN Handelshøyskolen, campus Drammen.

 Aktuell artikkel:

«Motivational processes affecting the perception of organizational and media

stressors among professional football players: A longitudinal mixed methods

research study»

Elsa Kristiansen, Universitetet i Sørøst-Norge, Andreas Ivarsson, Halmstad Universitet (Sverige), Bård Erlend Solstad, Norges idrettshøgskole, og Glyn C. Roberts, Norges idrettshøgskole.

Denne saken er også publisert hos forskning.no: Slik kan treneren hjelpe fotballspillere å takle stress.