Eksponerte sine studentprosjekter

Student presenterer bachelorprosjekt på stand. Foto
Totalt 61 bachelorprosjekter ble stilt ut, hvorav 40 hadde oppdragsgivere fra næringslivet.

Ingeniørstudentene i Vestfold viste seg fra sin beste side da teknologimessa HSNexpo 2017 gikk av stabelen.


For 18. gang ble den årlige teknologimessa HSNexpo arrangert på campus Vestfold 30. mai. Messa gir bachelorstudentene innen våre ingeniørutdanninger samt IT og informasjonssystemer en anledning til å vise fram selve krumtappen fra deres treårige studieløp ved HSN: bachelorprosjektet. Samtidig presenteres master- og doktorgradsavhandlinger i posterform.

I overkant av 100 bachelorstudenter stilte ut og forklarte villig om sine mangeslungne prosjekter. En jevn strøm av besøkende fikk både ta og føle på de spennende mulighetene ingeniørkunst åpner for.

Se bilder fra HSNexpo 2017 (Flickr)

Se video fra HSNexpo 2017 (YouTube):

– Dere har gjort det riktige, for jeg tror at vi kan redde verden med teknologi. I den grad det finnes en «ny olje» som vi skal leve av i årene framover, så er det teknologi og de mulighetene den gir oss som tar verden framover. Resultatene dere legger fram her i dag anskueliggjør framtidens jobber, sa Lene Westgaard-Halle, fra nullutslippsstiftelsen Zero, til studentene før hun åpnet messa gjennom å kutte over en kjetting.

Tett på næringslivet

Totalt 61 bachelorprosjekter ble stilt ut, hvorav 40 hadde oppdragsgivere fra næringslivet.

– Tett og god kontakt med næringslivet er avgjørende for at høgskolen innfrir de ambisjoner vi har når det gjelder å utvikle kunnskap og kompetanse. Denne messa er i seg selv et uttrykk og en arena for denne relasjonen. Samtidig er det en arena for teknologiprat og idéutvikling rundt framtidige prosjekter studentene kan engasjere seg i, sa rektor Petter Aasen i forbindelse med åpningen av HSNexpo 2017.

Under messa ble det også holdt en presentasjon av mulige bacheloroppgaver for 2. årsstudentene.

Fra venstre: Leder for HSNexpo, Sanda Knutson, og rektor ved HSN, Petter Aasen, ser på mens leder for finans i Zero, Lene Westgaard-Halle åpner messa gjennom å kutte en kjetting.

– Vi har en stor bredde av bedrifter som ønsker å ta imot studenter som kan jobbe med konkrete utfordringer de har. I løpet av det ene året studentene holder på med prosjektene jobber de direkte mot bedriftene, med veiledning fra høyskolen. Utbyttet er positivt for begge parter: bedriftene får gratis hjelp til å gjennomføre prosjekter samt kontakt med flinke studenter som kan være aktuelle for ansettelser, og studentene får på sin side en meget god og sterkt motiverende erfaring, sier Sanda Knutson, som leder HSNexpo.

– Har lært å tenke som en ingeniør

H. Henriksen mekaniske verksted i Tønsberg ga to av våre ingeniørstudenter innen produktdesign i oppdrag å lage en linekaster med en rekkevidde på 30 meter. De fikk de til.

– Erfaringa vi har fått herfra er å skjønne hvordan ingeniører tenker. Oppdraget er konkret, men det er svært mange veier til mål, sier student Nicolay Aarum.

Leon Faber og Nicolay Aarum. Foto

I lag med medstudent Elon Faber lyktes de med å lage en prototype som imponerte oppdragsgiver og som vil danne grunnlag for realisering av et endelig produkt.

– Gjennom å satse på utprøving og praktisk trening, og la studentene få bred erfaring med reelt prosjektarbeid, tror jeg høyskolen utdanner ingeniører som har større forutsetninger for å lykkes i arbeidslivet, sier Faber.

Kunstig intelligens på nye arenaer

Ingeniørstudentene Camilla Eid og Kristian Fremmerlid har jobbet fram nye metoder for dyrking av tomatplanter som både er mer miljøvennlig og kan gi bedre resultater. Deres prosjekt innenfor datateknikk er utført i samarbeid med hortensselskapet Broentech.

De fikk i oppdrag å kombinere botanikk og kunstig intelligens for å se om maskiner kunne læres opp til å finne ut noe interessant om groprosessene til planter i drivhusforhold.

– Ved å monterte sensorikk i et av drivhusene fikk vi til en automatisk overvåkning av plantehelsa. Resultatene ble sendt inn til Broentechs skytjeneste, der systemet automatisk fanger opp uheldige vekstvilkår og kan gjøre nødvendige justeringer, forklarer Fremmerlid.

CEO i Broentech Solutions Stian Broen med ingeniørstudentene Camilla Eid og Kristian Fremmerlid. Beggestudentene  har fått jobb i Broentech Solutions etter å ha løst sitt bachelorprosjekt for selskapet.

Går rett ut i jobb

– Vi er veldig fornøyd med arbeidet som studentene har lagt ned. Vi har langt på vei fått verifisert og eksemplifisert hvilke muligheter dette kan gi i markedet, faktisk også i global skala, sier Broen, CEO i Broentech Solutions.

Begge studentene har fått seg jobb i Broentech. Selskapet undersøker nå muligheten for å dra studentenes arbeid videre, og planlegger å bygge opp et konsortium med partnere for å løfte dette til et større forskningsprosjekt.

Miljøvennlig overraskelse

Tomat-prosjektet hadde også et miljøvennlig aspekt. Studentene gjennomførte en grundig uttesting av hvordan avfallsstoffene etter biogassproduksjon, såkalt «biorest», kan fungere som plantenæring. Resultatene var overraskende gode:

– Biorest ga bedre resultater enn kunstgjødsel, og plantene som fikk mest biorest – faktisk langt høyere verdier enn gartnerne anbefalte – var de som produserte flest tomater, vokste høyest og hadde de grønneste bladene, forteller Eid, som retter en stor takk til Kjær gartnerier og Den magiske fabrikken for tilgang på fasiliteter og drahjelp.

HSNexpo

  • årlig teknologimesse på campus Vestfold hvor nyutdannede studenter fra våre ingeniør- og IT-utdanninger viser frem sine prosjekter og oppfinnelser
  • arena for teknologiprat, innovasjon og ingeniørkunst
  • over 60 avsluttende bachelorgradsprosjekter vises frem på stands
  • over 20 master- og doktorgradsstudenter presenterer posters av sine prosjekter

Trenger din bedrift hjelp med et prosjekt?

Våre IT- og ingeniørstudenter står klare til å hjelpe deg og din bedrift gjennom sine hovedprosjekter. Du får gratis hjelp til å gjennomføre prosjekter samt kontakt med flinke studenter som kan være aktuelle for en jobb i din bedrift. Studentene får meget god erfaring fra prosjekter som næringslivet selv initierer.

Ta kontakt med prosjektleder Sanda Knutson for å komme i kontakt med en studentgruppe som kan løse din utfordring.