En USN-student i Drammen er smittet av korona

En USN-student på Campus Drammen er bekreftet smittet av korona, og to nærkontakter er satt i karantene. Det er lite som tyder på at smitten kan ha spredt seg til flere.


USN ble informert om smittetilfellet av Drammen kommune på lørdag kveld. Universitetet samarbeider tett med smittevernoverlegen i Drammen som er ansvarlig for smittesporing. Det er ikke kjent hvordan den syke studenten har blitt smittet.

God oversikt over nærkontakter

To personer på USN, en ansatt og en student, er satt i karantene fordi de regnes som nærkontakter til den syke studenten. Nærkontakter er personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk fra 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene på covid-19.

- Studenten som er bekreftet smittet, har i liten grad vært tilstede på campus, og vi mener derfor at vi har god oversikt over mulige nærkontakter, sier USNs beredskapsleder Johnny Thorsen.

Studenter som har vært tilstede på samme forelesning som den syke studentene i perioden da smitte kan ha forekommet, vil få informasjon direkte om det. Studentene hører til på Institutt for sykepleievitenskap.

Ikke overraskende

- Det har vært økende smittespredning i samfunnet de siste ukene, og det er ikke overraskende at en av våre studenter også er smittet. Vi samarbeider godt med Drammen kommune i smittesporing. Vi oppfordrer fortsatt våre ansatte og studenter til å være nøye med håndhygiene, holde avstand til hverandre, holde seg hjemme hvis de er syke, og følge de øvrige rutinene for smittevern, sier Johnny Thorsen.