Et budsjett uten store overraskelser

Terje Thomassen og Petter Aasen
Ingen store overraskelser i forslaget til 2018-statsbudsjett, konstaterer HSNs økonomidirektør Terje Thomassen og rektor Petter Aasen

Høgskolen i Sørøst-Norge får et budsjett for 2018 på nærmere 1,8 milliarder kroner dersom dagens forslag får grønt lys i Stortinget.


Budsjettet innebærer i stor grad en videreføring av tidligere års bevilgning og ingen nye studieplasser eller rekrutteringsstillinger til HSN.

- Jeg skulle gjerne sett at regjeringen satset mer på studieplasser og rekrutteringsstillinger, men det er positivt at tidligere tildelte studieplasser til IKT som HSN fikk for ett kull i årets budsjett, konsekvensjusteres slik at satsingen videreføres med nye årlige opptak fremover, sier rektor Petter Aasen.

Han peker videre på at det er positivt med tilskudd på 4,5 millioner kroner til arbeidet med innføring av nye rammeplaner for grunnskolelærerutdanningene, men savner en opptrapping av nye studieplasser for å finansiere innføringen det femte året av den nye grunnskolelærerutdanningen.

HSNs budsjett styrkes gjennom gode resultater innen utdanning (studiepoengproduksjon) og EU-finansierte aktiviteter.

Rektor Aasen synes det er positivt for HSN at regjeringen viderefører såkalte SAKS-midler som en oppfølging av strukturreformen, og at satsningen på maritim utdanning og forskning videreføres gjennom tildelingen til Markom 2020.

I fjerde statsbudsjett på rad får universiteter og høyskoler kutt i bevilgningen som følge av videreføring av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

- Jeg synes det er betenkelig at det fortsatt er hele bevilgningen som legges inn i beregningsgrunnlaget. Hovedvekten av vår bevilgning benyttes til forskning og utdanning – ikke administrasjon. Resultatet over tid er at dette trekket svekker kvaliteten i vår primærvirksomhet. Tiden er kanskje inne for å endre innretning, kanskje la en større andel av midlene ligge igjen i institusjonene for å satse sterkere på digitalisering, sier økonomidirektør Terje Thomassen.