Får en ny periode som dekan

Hans Anton Stubberud
Hans Anton Stubberud har ledet USN Handelshøyskolen som har cirka 5000 og 220 ansatte fordelt på fem av USNs campuser. Nå får han tilbud om en ny åremålsperiode.

Hans Anton Stubberud får tilbud om å fortsette som dekan for USN Handelshøyskolen i en ny periode.


USNs styre vedtok enstemmig å gi Hans Anton Stubberud tilbud om å fortsette som dekan i en ny åremålsperiode på fire år.

Hans Anton Stubberud har vært ansatt ved USN og høgskolene som senere ble til USN siden 1994. Han har blant annet jobbet som rektor ved tidligere Høgskolen i Buskerud og dekan ved høgskolene i Buskerud Vestfold og Sørøst-Norge.

– Jeg ser veldig fram til å jobbe videre med USN Handelshøyskolen slik at vi blir en enda viktigere og mer relevant handelshøyskole i Norge. Konkurransen er skarp både nasjonalt og internasjonalt innen dette feltet og rangeringer og akkrediteringer er mange opptatt av. Vi har fått til mye på disse fire årene, men har fortsatt arbeid som gjenstår, sier Stubberud.

USN Handelshøyskolen er i godt driv både med tanke på studietilbudsporteføljen og FoUI-virksomheten. Resultatene fra de ansattes arbeid for at studentene skal lykkes, med FoUI-virksomhet og regionalt samarbeid har vært gode de siste årene.

– Nå jobber vi blant annet med en internasjonal akkreditering av bachelorprogrammet i økonomi og ledelse, forteller Stubberud. 

I tillegg skal ph.d.-programmet utvides i bredden samtidig som de skal fortsette kvalitetsarbeidet for å bli enda mer attraktive for framtidens studenter. 

 – For å skille oss fra de mer tradisjonelle handelshøyskolene skal vi fortsette satsingen på tverrfaglighet og bredde i tilbudet samtidig som vi skal ha en klar profil. Jeg ser fram til videre samarbeid med ansatte, studenter og samarbeidspartnere.

Stubberud har en doktorgrad i strategi og ledelse fra NHH. Han er bosatt i Oslo, og har campus Ringerike som hovedarbeidssted. 

 

0 Kommentarer

Du må logge på for å kunne kommentere.