Færder og USN i nært samarbeid om helse og oppvekst

Pia Cecilie Bing-Jonsson, dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, og Per-Ludvik Kjendlie, dekan ved  Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved USN.
SAMARBEID: USN har inngått samarbeid med Færder kommune. Her er Pia Cecilie Bing-Jonsson, dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, og Per-Ludvik Kjendlie, dekan ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved USN.

Færder kommune og USN inngår samarbeidsavtaler på områdene helse og oppvekst. Det skal bidra til kvalitetsutvikling for begge parter.


Gjennom avtalene forplikter Færder kommune og USN seg til å samarbeide tett om forskning, utdanning og utviklingsarbeid på områdene helse og oppvekst.

– Det skal være et nært og likeverdig partnerskap mellom kommune og universitet, sier Per-Ludvik Kjendlie, dekan ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.

Samarbeid for ny kunnskap

Området oppvekst omfatter alt fra skole, barnehage og pedagogisk-psykologisk tjeneste til barnevern, fritidsaktiviteter og forebyggende helsetjenester for barn og unge. Området helse dekker hjemmetjenester, tjenester i institusjon, psykisk helse, rus, rehabilitering og miljøarbeid.

Samarbeidet mellom Færder kommune og USN skal være tverrfaglig innrettet når det er mulig. Det er Hilde Schjerven, virksomhetsdirektør for oppvekst, særlig opptatt av.

– Tverrfaglighet preger alt arbeid her i Færder kommune, og vi har store forventninger til et tverrfaglig orientert samarbeid med USN, sier hun.

Virksomhetsdirektør helse Anita-Archer og virksomhetsdirektør oppvekst Hilde Schjerven i Færder kommune.

Det er et mål at det gjennom samarbeidet skal bli utviklet forskningsbasert kunnskap for yrkesfelt og utdanninger på områdene helse og oppvekst. Samarbeidet skal bidra til at USNs utdanninger holder seg relevante for arbeids- og samfunnsliv og kan møte behovene for utvikling og endring. Samarbeidet skal også bidra til tjenesteutvikling og videreutvikling av kompetanse i Færder kommune.

I begge avtaler er det et sentralt punkt at partene skal tilrettelegge for enda tettere samarbeid om praksisstudier. På området helse skal det opprettes et praksisforum med representanter fra begge parter.

Hensikten er å finne gode praksismodeller og fordele praksisplasser til studenter fra helse- og sosialfaglige utdanninger som barnevern, vernepleie og sykepleie.

– Vi er svært fornøyd med slike lokale løsninger som ivaretar så viktige oppgaver, sier Pia Cecilie Bing-Jonsson, dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved USN.

LES OGSÅ: Drammen er blitt universitetskommune

Vil bli universitetskommune

På sikt er planen at Færder kommune og USN skal inngå en overordnet avtale om universitetsvirksomhet, og at Færder blir universitetskommune i partnerskap med USN. Drammen kommune og USN har nylig inngått en tilsvarende avtale.

Nå i første omgang har Færder kommune og USN altså inngått underliggende avtaler som er ment å regulere samarbeidet på fagområdene helse og oppvekst. De nye avtalene bygger på et allerede vel etablert og bredt samarbeid mellom USN og Færder kommune.

– Vi ser fram til å samarbeide om å utvikle og styrke livsmestring og annen kompetanse for fremtiden, sier Anita Archer, virksomhetsdirektør for helse i Færder.

Det er fagmiljøene i Færder kommune og USN som i fellesskap har utviklet innholdet i avtalene på områdene helse og oppvekst. Den offisielle markeringen av at avtalene nå er signert, er utsatt inntil videre på grunn av koronasituasjonen.