Feil i stemmetelling

Det sittende USN-styret. (Arkivfoto)
Det sittende USN-styret. (Arkivfoto)

Ny opptelling gir endret resultat i styrevalget.


Valget på styrerepresentanter ble gjennomført som eValg, organisert av USIT ( Universitetet i Oslo sitt senter for informasjonsteknologi). Den elektroniske stemmeopptellingen ble gjort etter stemmeopptellingsregler ved UiO. De er ulike stemmeopptellingsreglene ved USN.

Valgstyret ble heldigvis gjort oppmerksom på dette etter kort tid, og har fått stemmene talt opp på nytt i henhold til USNs eget valgreglement. Det ga én endring i styrets sammensetting:

Mette Bunting er valgt som fast styrerepresentant i stedet for Marit Gundersen Engeset, som blir vararepresentant.

Jonn Syse vil på vegne av valgstyret beklage feilen som er gjort, og takke for at feilen ble oppdaget.

De nye styremedlemmene er listet under.

Nye styremedlemmer 

Vararepresentanter

  1. Rune Bakke, fra undervisnings- og forskerstillinger
  2. Tony Burner, fra undervisnings- og forskerstillinger
  3. Elisabeth Holm Hansen, fra undervisnings- og forskerstillinger
  4. Marit Gundersen Engeset, fra undervisnings- og forskerstillinger

    1. Synnev Aas Aaby, fra teknisk/administrative stillinger

  1. Haydarali Nawrozi, student        
  2. Robin Lund, student (plassen vil bli stilt til disposisjon ved høstens suppleringsvalg for å oppfylle kvoteringskrav).

Opprinnelig klagefrist var 23. mai.

Det er nå satt ny klagefrist til 29.mai, kl. 15.00.


Klage sendes til sekretariatet ved Terje Dehli Jacobsen.