Ferdigstilling av universitetssøknad

Ellen Rye. Foto
Prosjektleder Ellen Rye har arbeidet med å koordinere HSNs søknad om universitetsstatus.

Går alt etter planen skal søknaden fra Høgskolen i Sørøst-Norge om å bli universitet sendes NOKUT innen utgangen av februar.


Arbeidet med HSNs søknad om akkreditering som universitet er nå i innspurtsfasen.

NOKUTs studietilsynsforskrift har vært på høring høsten 2016, og skal fastsettes 7. februar. Studietilsynsforskiften gir bestemmelser om akkreditering som universitet. Når den nye forskriften er fastsatt, må HSN ha noe tid på å sikre at søknaden svarer på de endelige kravene.

Det pågår et omfattende arbeid med å ferdigstille søknaden, og mange ansatte er involvert. Søknaden må være oppdatert med de siste tilgjengelige data og i forhold til beslutninger som er tatt den siste tiden om ulike deler av virksomheten. I tillegg må vi ivareta nye krav til dokumentasjon som kom i NOKUTs forslag til ny forskrift, forteller prosjektleder Ellen Rye.

Etter at HSN har sendt inn søknaden vil NOKUT sette i gang behandlingen. Og dersom alt går etter planen kan vi vente oss det første institusjonsbesøket  i april.

Før eller etter sommeren vil NOKUT ha ferdigbehandlet søknaden. Det er regjeringen som til slutt vedtar endring av institusjonsstatus.

HSNs styre skal behandle utkast til universitetssøknad i sitt møte 2. februar.