#hack4no samlet studenter fra hele landet

Først: Korporal Sveinung Gundersen (f.v.), korporal Espen Strømsvåg og kaptein Ida Marie Frøseth er blant de første fra Forsvarets ingeniørhøgskole som deltar på #hack4no.
Studenter fra Forsvarets ingeniørhøgskole deltar på #hack4no. Først: Korporal Sveinung Gundersen (f.v.), korporal Espen Strømsvåg og kaptein Ida Marie Frøseth ser frem til å både lære og lære bort under to-dagers arrangementet.

I helgen var Campus Ringerike samlingssted for bedrifter og studenter fra hele landet som konkurrerte om å finne de beste IT-løsningene for framtida.


Tekst og foto: Stian Kristoffer Sande

Fredag 27. og lørdag 28. oktober var det duket for #hack4no på Campus Ringerike. Student-«kickoff» var det allerede dagen i forveien, og her fikk deltakere en siste mulighet til å forberede seg før hackathonet. Foredrag innen IT, innovasjon, økonomi og jus ble holdt - alt med den hensikt å fôre deltakerne med faglig kunnskap inn til idékonkurransen.

Utveksling av militær og sivil kompetanse

Blant dem som benyttet seg av kickoffets forelesingstilbud var studenter fra Forsvarets ingeniørhøgskole. Det var første gang studenter fra denne høgskolen var representert under #hack4no.

- Vi tror det er nyttig for både Forsvaret og det sivile at vi er representert under arrangementet, sier Ida Marie Frøseth, kaptein i det norske cyberforsvaret.

- Under konkurransen kan vi bidra med og lære bort kunnskap og ferdigheter vi er gode på, samtidig som vi får innsikt og kan lære av andre studenter og dem fra det sivile som har spesialkompetanse på relevante fagfelt. I tillegg får vi øvet oss på militært-sivilt samarbeid, noe som er særlig viktig å kunne innen IT-sektoren.

Kaptein Ida Marie Frøseth med studenter under en av torsdagens foredrag.

God arena for praktisering

Blant dem befalet fikk med seg til Ringerike er sisteårsstudentene på bachelorstudiet i telematikk, korporal Sveinung Gundersen og korporal Espen Strømsvåg.

- Jeg ser på konkurransen som en god mulighet til få praktisert det jeg har lært fra undervisning om «team» og samarbeid, sier Gundersen.

Strømsvåg nikker, og legger til:

- Når vi praktiserer dette med medstudenter på ingeniørhøgskolen blir det ofte ikke helt reelt. Vi begynner å kjenne hverandre godt, vi vet i stor grad hvor vi har hverandre og hva hver enkelt er gode på. Her kan vi derimot ende i grupper med folk vi aldri har møtt før. Det byr på helt nye og større utfordringer innen nettopp team-arbeid.

Mange påmeldte

I tillegg til studenter fra Forsvarets Ingeniørhøgskole og HSNs campuser på Ringerike, i Vestfold og Bø, deltok studenter fra Høgskolen i Østfold, Høgskulen på Vestlandet, NMBU, NTNU Gjøvik, Universitet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.

Kartverket, som er medarrangør av #hack4no sammen med HSN, opplyser at det i alt var 202 påmeldte deltakere. Litt over halvparten av dem representerte ulike bedrifter og etater.

Kartverkets prosjektleder for #hack4no, Sveinung Engeland, uttrykte stor glede over antallet påmeldte. 

- Dette blir Norges største lekegrind med åpne offentlige data og vi er også veldig fornøyd med at det er så mange studenter. De kommer ofte med nye tanker og ser ting på en litt annen måte enn de som kommer fra etablerte virksomheter, og de er svært verdifulle for lagene i konkurransen, uttalte han i forkant av hackethonet.

Engeland skulle likevel gjerne sett at det var flere påmeldte jenter.

- Vi har oppfordret spesielt jenter til å melde seg på. Det er nok en del som tenker at et hackathon er en «it-greie» og mest for gutta. Men dette er vel så mye en idé- og gründerkonkurranse hvor mange ulike typer kompetanser er viktig, fra design og entreprenørskap til jus og økonomi.

Andrea Skar Ones og Mathilde Kongstein Jacobsen håper flere jenter får øynene opp for mulighetene ved hackathonet i fremtiden.

Ikke en hackekonkurranse

Andrea Skar Ones og Mathilde Kongstein Jacobsen, som begge er frivillige under #hack4no, tror også den lave jenteandelen kommer av at det ikke er klart for studenter hva som egentlig arrangeres.

- Mange har nok et inntrykk av at dette er en ren hacke- og programmeringskonkurranse, sier Ones.

Ones og Jacobsen, som henholdsvis studerer til bachelor i jus og til bachelor i jus og ledelse (nytt navn er "forretningsjus og økonomi" journ.anm.) tror et nytt navn på arrangementet og konkurransen kan være en god idé for å lokke enda flere studenter til å bli med neste år.

- Fortsatt er hacking en litt stereotypisk gutteaktivitet, så jeg ble veldig positivt overrasket da jeg fant ut at konkurransen la like mye vekt på andre fagdisipliner, sier Jacobsen.

HSN-studenter premiert

Fredag var det offisiell åpning av #hack4no 2017. Registreringen av deltakere begynte 08.30, og en time senere ønsket kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) velkommen.

I alt ble det dannet 20 ulike lag som redegjorde for sine løsninger til juryen. Det ble delt ut seks priser totalt, hvorav 1., 2. og 3. plassen fikk hver sin, samt én pris til laget for beste kode og én pris laget for høyeste x-faktor. I tillegg ble det delt ut en ekstrapris av NAV. 

"Leteaksjon" var det laget som til slutt tronet øverst på pallen. Det besto av blant andre HSN-studentene Magnus Vatsvåg og Gøran Dahlen Valaas. Også HSN-student Ida Viio ble premiert da hun, som del av laget HuntingLights, mottok prisen for beste kode.

LES og SE MER: Flickr-album fra #hack4no 2017.

Vinnergruppa "Leteaksjon". Foto.

#hack4no 2017

Arrangeres på HSN Campus Ringerike 27. og 28. oktober. Arrangementet består av et såkalt «hackathon», som er en idékonkurranse der deltakerne – som både er studenter og personer fra arbeidslivet – deler seg inn i lag og bruker åpne data fra det offentlige til å utvikle nye ideer gjennom teknologivalg, programmering, design, brukerinvolvering og forretningsmodeller.

På slutten av hackathonet kåres det en 1., 2. og 3. plass samt at det deles ut to spesialpriser til lag som har utmerket seg spesielt på noen av dømmekriteriene juryen har satt.

I tillegg til idékonkurransen blir «Juniorhack» arrangert. Det er til for barn og ungdom, hvor de inviteres til arrangementet for å lære seg å kode, lage apper, spill, kart og lignende.

Det er tredje gang #hack4no arrangeres i sin nåværende form. Bak arrangementet står Kartverket og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) sammen med en rekke teknologivirksomheter og offentlige etater.