Her er USNs første vitenskapelige tidsskrift

Audrey Osler at USN showing the Human Rights Education Review journal. photo.
Stolt: Noe av det mest givende i prosessen har vært å jobbe med forfatterne slik at vi fikk artikler av topp kvalitet, sier redaktør Audrey Osler. Foto: Stian Kristoffer Sande.

– Vi sikter mot å bli et internasjonalt kvalitetstidsskrift innen menneskerettighetsutdanning, sier tidsskriftets redaktør.


Human Rights Education Review (HRER) er Universitetet i Sørøst-Norges første vitenskapelige tidsskrift. Publikasjonen presenterer vitenskapelige artikler om undervisning og utdanning innen menneskerettigheter, og ifølge ansvarlig redaktør Audrey Osler fyller den et lenge eksisterende tomrom.

– Vi har manglet et forum for kritisk tenkning og analyse av utdanning innen menneskerettigheter, sier professor Osler.

– Vi ønsker at HRER blir den mest sentrale kilden å oppsøke for dem som søker ny kunnskap og innsikt på feltet.

Se direktesending fra markeringen av tidsskriftslanseringen onsdag kl. 14.15 - 16.00

Audrey Osler at USN campus Drammen talking about Human Rights Education Review journal. photo.

LES OGSÅ: Ved USN har vi vår egen forskergruppen innen Menneskerettigheter, medborgerskap og mangfold

Økende betydning

Osler har i over 30 år drevet med undervisning og forskning på menneskerettigheter. Likevel mener hun det aldri har vært viktigere å drive kunnskapsformidling om faget enn nå.

– Jeg ser med bekymring på de økende tilfellene av vold, rasisme, ekstremisme, diskriminering og intoleranse i flere samfunn i verden. Vi kan faktisk trekke flere paralleller mellom dette tiårets politiske klima og det som eksisterte i perioden før andre verdenskrig. Denne samfunnsutviklingen gjør utdanning innen menneskerettigheter høyaktuell.

Professoren sier kunnskapsfabrikken USN har et ansvar for å møte de negative samfunnstendensene med et kunnskapsforankret motsvar.

– Gjennom tidsskriftet tilbyr vi publikum å lese om forskning som kaster nytt lys over sentrale politiske, økonomiske og sosiale utfordringer som lærere og studenter møter i dag. Menneskerettighet gir lærere legitimitet for å etterstrebe rettferdighet i vanskelige situasjoner, og i situasjoner der de ønsker å utfordre handlingene til autoriteter.

Audrey Osler with Ådne Valen-Sendstad and Gabriela Mezzanotti at campus Drammen. photo.

LES OGSÅ: Hein Lindquist og Audrey Osler: – Lærer mangler et språk for å takle rasisme

Åpen publisering

For Osler og resten av HRERs redaktører har det vært et viktig prinsipp at tidsskriftet skal være åpent publisert. 

– Åpen publisering er i ånden av menneskerettigheter, informasjonsfrihet og bevegelsen innenfor universiteter og høyskoler mot deling av ny akademisk kunnskap og forskning. 

Den første utgaven av tidsskriftet ble publisert i juni. Osler legger ikke skjul på hun er godt fornøyd med resultatet. 

– Det har vært mye arbeid forbundet med koordineringen av alle involverte fagfolk. Vi føler vi har satt sammen et kjempebra lag, bestående av kollegaer fra både USN og 20 ulike land og regioner over hele verden.

Dean Arild Hovland. photo

LES OGSÅ: Les universitetsbiblioteket i Sørøst-Norges tips mot å gå i røverforskningsfella

– En viktig markør

Arild Hovland, dekan ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, sier tidsskriftet markerer USNs tilstedeværelse som en viktig forsknings- og utdanningsaktør i sektoren.

– Det forventes at vi skal bidra aktivt til det samfunnet vi er en del av. Tidsskriftet demonstrerer vår vilje til initiativ, utvikling og nyskaping innen utdanning og forskning. Det koster en viss investering, men det gir også avkastning på flere viktige områder.

Dekanen mener også fagtematikken til tidsskriftet har fått en viktigere rolle i samfunnet i dag.

– Vi lever i turbulente tider hvor vi opplever at våre grunnleggende demokratiske verdier står under press. I mange tilfeller blir påstander og frodige teorier gjerne sidestilt med fakta. Formidling av objektiv forskning om menneskerettigheter blir viktigere, og derfor er jeg glad for at vårt ambisiøse og kompetente fagmiljøs kunnskaper kommer til orde gjennom tidsskriftet. 

Onsdag 26. september er det offisiell markering av tidsskriftets lansering på campus Drammen. Markeringen strømmes direkte fra 14.15 - 16.00.

LES OGSÅ: Interessert i temaet? Ta en masterutdanning innen menneskerettigheter og flerkulturalitet ved USN.

Fakta om HRER

Human Rights Education Review er et åpent publisert internasjonalt tidsskrift. Det presenterer forskning og kritisk tenking knyttet til menneskerettigheter slik de praktiseres, undervises, læres og utvikles innen utdanning, lov, politikk og menneskerettighetsorganisasjoner. Tidsskriftets redaktører er Audrey Osler, Ådne Valen-Sendstad, Marta Stachurska-Kounta og Gabriela Mezzanotti.

Første utgave av HRER ble utgitt i juni 2018. I nummeret presenteres forskningsartikler som fokuserer på menneskerettighetsutdanningenes læreplaner, betydningen av elevers deltakelse for følelsen av nasjonal tilhørighet, en analyse av hvordan utdanning innen borgerskap og menneskerettigheter har blitt utfordret og undergravet i Spania og en diskusjon rundt hvordan elever kan lære om menneskerettigheter ved studere rettsaker som har angått andre unge mennesker.

Foreløpig utgivelsesplan for tidsskriftet er ett nummer til i år, to i 2019 og tre i 2020.

HRER har også en egen Twitter-konto.