Historiske idrettslagskilder

Sondre Fjelldalen, Pål Augestad, Frode Bakken, Kristoffer Lia Lerstang
Protokoller og annet materiale helt fra 1881 og første del av 1900-tallet er nå tatt inn i databasen Telemarkskilder. Fra venstre: Organisasjonssjef i Telemark idrettskrets,Sondre Fjelldalen, viserektor for FoU i Høgskolen i Sørøst-Norge Pål Augestad, bilblioteksjef i høgskolen Frode Bakken og leder for idrettslagsprosjektet i Telemarkskilder, Kristoffer Lia Lerstang

Den tidlige historien til ni idrettslag i Telemark er nå åpent tilgjengelig for alle gjennom databasen Telemarkskilder. Databasen er en del av Høgskolen i Sørøst-Norges kunnskapsformidling.


Tekst og foto: Per Magnus Holtung

Denne uka ble disse unike kildene til lokal idrettshistorie offentliggjort. Det meste av materialet består av idrettslagsprotokoller, fra både eksisterende og tidligere idrettslag, for perioden fra 1880-tallet og foreløpig hovedsakelig avgrenset til 1919.

Lagsprotokoller og referater, fotografier og annet materiale er skannet, digitalisert i utskriftsvennlig format og presentert i «den digitale skattekisten», Telemarkskilder.

Detektivarbeid

Det ligger møysommelig detektivarbeid og innsamlingsaktivitet bak de originale idrettslagsprotokollene og annet materiale som har blitt lånt inn og nå offentliggjort på nett. 

Det eldste materialet er stiftelsesprotokollen til Kragerø Seilforening fra 1881.               

Kristoffer Lia Lerstang har vært leder for dette underprosjektet av Telemarkskilder. Han hadde et års engasjement i halv stilling i daværende Høgskolen i Telemark for å gjennomføre idrettslagsprosjektet.

- Mange av disse gamle håndskrevne protokollene er nå svært skjøre, og de må behandles med stor forsiktighet når de skal legges inn i skannemaskinene.  Men etter skanning og digitalisering ligger de trygt oppbevart i databasen, og ikke minst åpent og lett tilgjengelig for alle, sier Kristoffer Lerstang, nå ansatt ved Norsk industriarbeidermuseum.

Bare begynnelsen

- Egentlig er dette bare begynnelsen. En god del av slikt materiale har naturligvis forsvunnet og er tapt for alltid. Men det ligger nok fortsatt mange idrettslagsprotokoller stuet bort og som vi ikke har lykkes å få oversikt over, legger han til.

På en PC nær deg

- Lanseringen av disse hundrevis sider om idrettslivet i Telemark tilbake til 1881, som nå er tilgjengelig på en PC-nær deg, er en merkedag for Høgskolen i Sørøst-Norge og Telemark, sa Pål Augestad, prorektor for forskning og utvikling, under presentasjonen sist mandag.

Databasen Telemarkskilder ble offisielt lansert i 2014 og er en del av tjenestene fra høgskolens bibliotek.

Fortsatt på loft og i kjellere

Idrettslagsprosjektet i Telemarkskilder har vært et samarbeid mellom høgskolen og Telemark idrettskrets.

- Mye av denne historien har ligget – og ligger fortsatt - på loft og i kjellere hjemme hos tidligere lagledere eller sekretærer, sier organisasjonssjef i idrettskretsen, Sondre Fjelldalen. 

Han er svært glad for den innsatsen høgskolen nå har gjort for å sikre denne delen av idrettshistorien.