HSN har fått 30 nye studieplasser innen IKT

HSN har mottatt tildelingsbrevet for 2018 fra Kunnskapsdepartementet etter at statsbudsjettet ble vedtatt 19. desember 2017 i Stortinget.


Bevilgningen til HSN for 2018 er fastsatt til 1,778 milliarder kroner.

HSN har fått styrket basisfinansieringen med 5 mill kroner og har blitt tildelt 30 nye studieplasser innen IKT. Forskerutdanningene ved HSN styrkes noe ved tildeling av 1 ny rekrutteringsstilling. Utvikling og drift av partnerskap innen grunnleggende lærerutdanning videreføres med 5,7 mill kroner. Tildelingsbrevet kan leses i sin helhet på KDs nettside.

Budsjettet for 2018 ble behandlet og vedtatt av styret før jul. Tildelingsbrevet legges fram for styret til orientering tidlig i februar og eventuelle endringer i budsjettet behandles da og frem til revidert budsjett i mars.

Det vises også til styrets budsjettbehandling 14. desember.

Tildelingsbrevene til øvrige institusjoner i UH sektoren finner du her.