HSN støtter nasjonal studentkampanje mot seksuell trakassering

Eton Williams Petter Aasen aldri OK never OK. foto.
SDSN-leder Eton Williams og HSN-rektor Petter Aasen har underskrevet papirene som viser at HSN stiller seg bak Aldri OK-kampanjen. Foto: Nils Andreas Kalve.

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) stiller seg bak kampanjen "Aldri OK", som jobber for et trygt og inkluderende studiemiljø.


Eton Williams, leder for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN), og rektor Petter Aasen skrev 16. mars under på avtalen som slutter HSN til "Aldri OK"-kampanjen, en kampanje som jobber mot seksuell trakassering. 

Stolt

Williams sier SDSN er stolte over å signere avtalen sammen med HSN-ledelsen.

– Neste steg er å fortsette arbeidet med å fremme en kultur på HSN der det er nulltoleranse for seksuell trakassering, vold eller diskriminering, sier han. 

– Blant annet jobber vi med å ha informasjon tilgjengelig på vår "Si Ifra"-side, der studenter får vite hva de skal gjøre om de opplever seksuell trakassering.

Dette er Aldri OK

Aldri OK er en studentdrevet kampanje mot trakassering som er startet av Studentparlamentet ved Universitet i Bergen (UiB). Avtalen sier at «alle har rett til å leve og studere i et trygt og inkluderende miljø. Ingen skal oppleve misbruk, trakassering eller noen form for diskriminering. Vi ønsker trygge campus og et trygt studiemiljø.»

Aldri OK som mål å:

  • Fremme en kultur der det er nulltoleranse for seksuell trakassering, vold eller diskriminering.
  • Legge til rette for en ærlig og åpen diskusjon rundt tematikken, samt sørge for tydelige retningslinjer, opplæring og støtte for alle.
  • Støtte og skape engasjement med studentorganisasjoner utover campus for å utfordre negativ oppførsel og fremme en trygg kultur for alle.

Kampanjen har nulltoleranse for:

  • Seksuelle overgrep og trakassering. Uvelkomne seksuelle tilnærmelser, muntlig, skriftlig eller fysisk uten samtykke.
  • Diskriminering. Fysisk eller verbalt overgrep mot en person eller eiendom basert på ofrenes etnisitet, religion, nasjonalitet, alder, kjønn, seksuell orientering eller funksjonshemning.
  • Trakassering og mobbing. All uønsket atferd som gjør at noen føler seg redd, undertrykt, eller ydmyket.

Ved å signere avtalen har HSN forpliktet seg til å sørge for trygt miljø for alle studenter, ansatte og besøkende. HSN lover videre å grundig undersøke alle rapporter om upassende oppførsel og adferd. Høyskolen vil gjennomføre anbefalinger og/eller tiltak i tråd med retningslinjer mot seksuell trakassering, arbeidskontrakter, likestillings- og mangfoldspolitikk.