Hver tredje får jobb i studietiden

Smilende student. Foto
FERSKE TALL: Resultatene fra årets kandidatundersøkelse foreligger. Her har nylig uteksaminerte USN-studenter svart på spørsmål om knyttet til studietiden og livet etter.

Hver tredje student ved Universitetet i Sørøst-Norge fikk jobb før de hadde fullført utdanningen, og 70 prosent fikk jobb innen tre måneder etter endt studietid.


Det viser den såkalte kandidatundersøkelsen, som Norstat har gjennomført for universitetet. 1320 uteksaminerte kandidater fra 2018 og 2019 har svart på undersøkelsen.

Det er andre gang undersøkelsen gjennomføres, første gang var i 2016.

Flertallet oppgir at de har en relevant jobb som krever høyere utdanning, og nesten tre av fire svarer at utdanningen har gitt dem den kompetansen de trenger i jobben sin.

Det er også gledelig å se at 80 prosent er fornøyd med campusen der de studerte.

Mange vil studere mer

Undersøkelsen viser også at mange ønsker å gå videre med studier. Over halvparten av de spurte ønsker å gå videre med en mastergrad eller etter- og videreutdanning. Det samsvarer godt med en nasjonal økning i antallet studenter som er eldre enn 25 år.

Hver fjerde norske student har fylt 30 år (Kilde SSB, 2018).

– Det er et gledelig resultat at så stor andel ønsker å utdanne seg videre. Det er noe vi kan bruke i vår innsats for livslang læring, sier Halvor Austenå, viserektor for utdanning og studiekvalitet.

Master lønner seg

De som har tatt master kommer enda raskere ut i jobb enn bachelorstudentene. De rapporterer også om en snittlønn på over hundre tusen kroner mer i året enn de som har bachelor. (540 000/ 420 000). Blant de med mastergrad er det over 80 prosent som var i jobb etter seks måneder, og kun en av ti har ikke fått jobb.

Viktige funn for universitetet

– Det er viktig for oss å høre fra de tidligere studentene, hvordan de har opplevd tiden på USN og hvor relevant utdanningen er for yrkeslivet.  Vi vil bruke resultatene for å kunne utvikle en stadig bedre utdanning for fremtidens studenter, sier Austenå.

Hovedfunnene fra undersøkelsen:
 

 • 70 prosent fikk jobb innen tre måneder etter endt utdanning.
 • Hver tredje kandidat får jobb før de har fullført utdanningen.
 • Blant kandidatene med mastergrad er det over 80 prosent som var i jobb etter seks måneder, og kun en av ti har ikke fått jobb.
 • Svært mange av kandidatene ønsker å ta mer utdanning, over halvparten ønsker en mastergrad eller etter- og videreutdanning.
 • Nesten tre av fire opplever at utdanningen har gitt dem den kompetansen de trenger i jobben sin.
 • Over halvparten oppgir at jobben krever utdanning på det nivået de har fått ved USN.
 • 80 prosent er fornøyd med campusen der de studerte.
 • De som har tatt bachelor har en snittlønn på 420 000 kroner i året.
 • De som har tatt master har en snittlønn på 540 000 kroner i året.
 • Nesten alle kandidater jobber i privat eller offentlig sektor. Veldig få jobber i frivillig sektor.
 • Over halvparten oppgir at de jobber med undervisning eller helse-, omsorg og sosialtjenester.
 • Flertallet jobber i små og mellomstore bedrifter eller etater med mellom 10 og 200 ansatte.