– Internship var en perfekt avslutning på studiet

Julianna Frantzen Reiersrud ble tatt imot som en kollega i firmaet Formuesforvaltning da hun hadde internship. Her sammen med finansiell rådgiver Fredric Lehfeldt.
KOLLEGA: Julianna Frantzen Reiersrud ble tatt imot som en kollega i firmaet Formuesforvaltning da hun hadde internship. Her sammen med finansiell rådgiver Fredric Lehfeldt. (Foto: Jan-Henrik Kulberg/USN).

Julianna Frantzen Reiersrud hadde internship hos Formuesforvaltning sjette semester på bachelor i økonomi og ledelse.


Der bidro hun til å utarbeide en rapport som selskapet nå skal bruke i arbeidet med kundene sine. Etter internshipet ble hun tilbudt å fortsette i bedriften. Julianna sier det er stort med fast jobb, men at det aller viktigste har vært kunnskapen og erfaringen hun har fått.

– Jeg har hatt en bratt læringskurve, både faglig og personlig. Internship var en perfekt avslutning på den treårige bachelor-utdannelsen. Jeg fikk samlet alt jeg hadde lært i teorien og virkelig prøvd det ut i praksis. Det var en forsmak på arbeidslivet, og jeg har lært mye både gjennom det sosiale samværet her og de faglige samtalene med kollegaene.

– Du håper at flere studenter velger internship. Hvorfor er du opptatt av det?

– Fordi det er et veldig godt alternativ til å skrive en vanlig bachelor-oppgave, med mange muligheter til å lære i bedriften. Man skriver også en oppgave til USN om man tar internship. Den har et likt oppsett som en bacheloroppgave. Dermed får du ferdigheter innenfor det å belyse og drøfte en problemstilling på bakgrunn av kunnskapen du har tilegnet deg gjennom det treårige studiet.

– Stor nytte for selskapet vårt

Daglig leder Fredrik Ringdal Steiner i Formuesforvaltning Drammen er storfornøyd, og vil gjerne fortsette med nye internships.

– Flere andre avdelinger i konsernet har hatt studenter på internship, men dette er første gang i Drammen. Juliannas rapport vil ha stor nytte for oss. Hun har kartlagt bransjene til de familieeide bedriftene i regionen, og lagt det inn i en database som gjør at vi bare kan oppdatere regnskapstall hvert år, og fortsatt bruke verktøyet. En følge av Juliannas arbeid er at vi vil etablere team som jobber mer spesialisert mot noen bransjer. Dermed vil vi bli bedre rådgivere for kundene våre, familiene som eier disse bedriftene.

Daglig leder Fredrik Ringdal Steiner i Formuesforvaltning Drammen er storfornøyd med Julianna Frantzen Reiersrud , og vil gjerne fortsette med nye internships.

Ringdal Steiner sier han gikk inn i internship-avtalen med nysgjerrighet og et åpent sinn.

– Vi er en kompetansebedrift, og jeg tenkte at vi ville lære av dette uansett, og resultatet er jo helt fantastisk, med fast ansettelse av Julianna. Vi tenker å gjøre dette hvert år, og jeg skal nå i møte med andre avdelingsledere slik at vi kan systematisere dette i konsernet og tilrettelegge for flere internship.

Bra å ha på CVen

Førsteamanuensis Lise Feirud ved USN Handelshøyskolen jobber mye med internship, og har kontakt både med studenter og bedrifter. Tidligere var hun leder i næringslivet, og sier hun alltid så positivt på de som hadde internship på CVen.

– I ett tilfelle ble det utslagsgivende for ansettelsen, fordi det skilte kandidatene fra hverandre, og referansen fra vertsbedriften var positiv. Internship er et veldig godt alternativ til å skrive bacheloroppgave. Det gir god og relevant arbeidserfaring og mulighet til anvendelse av teorier fra bachelor i økonomi og ledelse.

I utgangspunktet skal studentene selv finne en vertsbedrift, og de skal fylle ut et utkast til avtale med vertsbedrift med arbeidsoppgaver og navn på den som skal veilede dem i bedriften. Studentene får tildelt en faglig veileder fra USN.

Førsteamanuensis Lise Feirud ved USN Handelshøyskolen jobber mye med internship, og har kontakt både med studenter og bedrifter. Tidligere var hun leder i næringslivet, og sier hun alltid så positivt på de som hadde internship på CVen. Foto av henne.

 

– Det hender unntaksvis at vi får henvendelser fra virksomheter som søker studenter til internship. Det gir virksomhetene mulighet til å løse et konkret behov i et prosjekt, prøve ut nyutdannede, samt at de kan få praksiskandidater med en oppdatert kompetanse. Det var tilfellet for Julianna, hvor Fredrik Ringdal Steiner i Formuesforvaltning Drammen kontaktet oss og søkte internshipstudent. I slike tilfeller går vi ut til studentene med utlysningen, men legger til at studentene som skal søke minimum må ha et snitt på C, og helst et snitt på B. Vertsskapsbedriften intervjuer deretter kandidaten før tildeling av praksisplassen.

Flere veier til internship

Det er flere veier til å skaffe seg internship. I noen tilfeller har studenter som har hatt deltidsjobb fått internship i en annen, mer relevant del av virksomheten. Andre fant seg vertsbedrift selv ved å bruke nettverket sitt eller næringslivet i regionen. Feirud sier noen studenter også har sikret seg praksisplass gjennom bekjentskaper de har fått i mentorordningen til USN.

– Det er ikke et 1:1-forhold mellom internship og ansettelse – det er faktisk unntakene. Hovedhensikten er å tilby læring, anvendelse av det de har lært gjennom tre år og praktisk erfaring som som gir verdi på CVen, sier Feirud.

Internship

  • Et tilbud til studenter ved flere av USNs bachelorutdanninger.
  • Studenter på bachelor i økonomi og ledelse kan i 6. semester velge internship i en bedrift med omfang av 15 studiepoeng.
  • Internship er et ulønnet, praktisk og teoretisk arbeid som gjennomføres individuelt og i samarbeid med en organisasjon, bedrift eller annen virksomhet (privat, offentlig, frivillig) der studenten har sin praksis.
  • Praksisen kan være deltakelse i daglig drift, eller du kan få ansvar for en bestemt oppgave/ delprosjekt som faller innenfor det studiet praksisen er en del av.
  • Du skal arbeide totalt 240t/32 dager i praksis. Dette tilsvarer to dager i uken gjennom semesteret, men student og virksomhet står fritt til å avtale andre kombinasjoner.
  • Virksomheten utpeker praksisveileder og USN utpeker faglig veileder.
  • Avtalen signeres av alle tre parter.

Formuesforvaltning

  • Nordisk selskap som tilbyr uavhengig rådgivning til formuende privatpersoner og familier.
  • Har 325 ansatte, 20 avdelingskontorer og forvalter 115 milliarder kroner for kundene sine,