Kongsberg Gruppen-leder til HSN

Roar Uttisrud fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) blir ny FoUI-ekspert på Høgskolen i Sørøst-Norge. - Bra for oss, for høyskolen og ikke minst for ingeniørstudentene, sa konserndirektør Hans Petter Blokkum da kontrakten ble underskrevet.Foran fv: HSN-rektor Petter Aasen og konserndirektør i Kongsberg Gruppen Hans Petter Blokkum signerer kontrakten mellom høyskolen og Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).   Bak fv: instituttleder Olaf Graven, Institutt for realfag og industrisystemer og ny FoUI-ekspert Roar Uttisrud (prosjektleder teknologiprosjekter, KDA)  Foto/video: Ove Ronny Haraldsen, Kongsberg Gruppen.

Torsdag 12. april ble Uttisrud ønsket velkommen av rektor Petter Aasen på campus Kongsberg. Mange ansatte fra HSN og Kongsberg Gruppen var til stede i Dronesonen, som i 2009 ble etablert med støtte fra KDA og daværende direktør Harald Ånnestad.

Industrien inn i akademia

- Hjertelig velkommen til oss. Vi ønsker sentrale personer i næringslivet inn i deltidsstillinger, så de kan hjelpe oss med å nå målet om å være den mest arbeidslivsrettede høyskolen i landet, og trolig snart universitet, sa rektor Petter Aasen.

Han fortalte om en modell som er omvendt av den som vanligvis blir brukt i akademia. Både på HSN og andre steder har førsteamanuenser og professorer deltidsstillinger i industri og næringsliv. I tillegg har altså høyskolen en strategisk satsing på å gå motsatt vei, ansette eksperter fra industri og næringsliv og gjøre dem til en del av fagmiljøene på campusene.

- FoUI-ekspertene er viktige når vi skal styrke nyskaping, næringsutvikling og verdiskaping i regionen vår, sa Aasen.

En vinn-vinn-modell som også vil komme ingeniørstudentene til gode, uttrykte konserndirektør Hans Petter Blokkum i Kongsberg Gruppen.

Nåværende FoUI-eksperter og ansatte fra Kongsberg Gruppen og HSN var gjester under signeringen i Dronesonen på campus Kongsberg. Foto: Jan-Henrik Kulberg, HSN
Kongsberg Gruppen trenger gode studenter

- Når vi fokuserer mer på forskning, er jeg overbevist om at det også høyner statusen til HSN som utdanningsinstitusjon, med gode søkere og gode studietilbud som gjør at vi kan rekruttere gode studenter til Kongsberg Gruppen. Vi er veldig entusiastiske og stolte.

- Dette er en helt ny modell for oss. For Kongsberg Gruppen er det positivt at en så erfaren medarbeider som Roar Uttisrud nå skal jobbe målrettet mot å finne gode forskningsprosjekter, sa Hans Petter Blokkum.  

Roar Uttisrud er prosjektleder teknologiprosjekter i KDA, og har mange års ledererfaring fra konsernet.

Det er første gang hjørnesteinsbedriften Kongsberg Gruppen går inn i ordningen med FoUI-eksperter.

Uttisrud er den fjerde som blir ansatt på campus Kongsberg, som dermed har flest FoUI-eksperter på hele HSN. Det er også ansatt FoUI-eksperter ved campusene i Porsgrunn, Vestfold, Ringerike og Drammen.

Gleder seg til å møte nytt miljø

- Jeg gleder meg, og har mange forventninger til dere og jobben jeg skal gjøre her:

At dere har et sterkt teknisk miljø, og kan bidra med mye kompetanse som Kongsberg Gruppen har behov for.  At det blir fryktelig mange gode studenter som kommer ut herfra.  At vi greier å finne teknologiområder sammen, og utnytte kontaktnettene våre.

- I starten vil jeg nok jobbe mye internt i konsernet, med å finne behov og prosjekter. Vi er jo en stor bedrift. Det blir spennende. Veien må bli til mens vi går. Jeg gleder meg til å komme i et nytt teknisk miljø, og har aldri gjort noe sånt før, sa Roar Uttisrud.

Tradisjonen tro ble ansettelsen av ny FoUI-ekspert markert med kake. Fv: Rektor Petter Aasen og Roar Uttisrud, som fikk ta det første stykket. Foto: Jan-Henrik Kulberg
Søke prosjekter sammen

Instituttleder Olaf Graven ved Institutt for realfag og industrisystemer understreket at hele HSN vil være interessant å samarbeide med for Uttisrud og KDA, ikke bare hans eget institutt på Kongsberg.

- Vi vil gjerne vite hva ingeniørstudentene våre trenger å ha med seg av kompetanse for å være attraktive for industrien. Vi trenger kontinuerlig å få informasjon om industrien for å underbygge den viktigste oppgaven vi har, nemlig å utdanne de riktige kandidatene med den riktige kunnskapen, sa Graven.

FoUI-ekspert

FoUI = forskning, utvikling og innovasjon.  


HSN prioriterer ytterligere satsning på FoUI-aktivitet i samarbeid mednæringslivet i regionen, og har derfor tatt initiativ til et prosjekt for å ansette fagfolk som FoUI-eksperter ved høyskolen. 


FoUI-ekspertene går inn i en 20-prosentstilling over to år (med mulighet for forlengelse) og blir knyttet opp mot våre fagmiljøer ved fakultetene. 
 
 


De får som oppgave å etablere forskningsprosjekter, som er nyttige både for industrien og høyskolen, og de vil blant annet arbeide med å utvikle prosjektsøknader om ekstern forskningsstøtte. 
 


Modellen er forankret i HSN Partnerskap, som er en del av utviklingsavtalen høyskolen har med Kunnskapsdepartementet. 


HSN skal ansette tolv FoUI-eksperter. Roar Uttisrud er nummer åtte som er ansatt. 


Kongsberg Defence & Aerospace

Norges største produsent av forsvarsteknologi og luftfartsteknologi.

Inkluderer også forretningsområder innen blant annet romfart og satellitt-teknologi.

En del av Kongsberg Gruppen, med hovedkontor på Kongsberg.

Kongsberg Gruppen er flere år på rad rangert av landets ingeniørstudenter som en av de mest attraktive arbeidsgiverne i Norge.