– Positiviteten er tilbake

Campuslederne poserer sammen med Petter Aasen og Halvor Austenå. Foto
God stemning etter møtet mellom campuslederne og deler av høgskoleledelsen.

God dialog mellom HSN-ledelsen og studentenes campusledere borger for en smidig løsning på situasjonen som har oppstått i forbindelse med samarbeidsproblemene i Studentparlamentet.


Mandag 3. april møtte samtlige campusledere rektor Petter Aasen for å drøfte konsekvensene av at han har stoppet den administrative støtten til det sentrale leddet i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) inntil ny Parlamentsforsamling og studentleder er på plass.

Les også: HSN kutter støtte til studentparlamentet, men opprettholder støtten til studentdemokratiet


Alle åtte campuser ved HSN har sin egen campusleder. Campuslederen er den øverste studenttillitsvalgte på sin campus og et bindeledd mellom studentene, campusledelsen, studentdemokrati, studentsamskipnad og vertskommune.

– Vi skal videre

– I turbulente tider er god dialog avgjørende. Det har vi heldigvis fått til. Jeg vil berømme campuslederne, som har utvist god vilje og lagt fram mange ideer til hvordan veien videre kan bli, sier rektor Petter Aasen.

HSNs viserektor for utdanning og studiekvalitet, Halvor Austenå, infrastrukturdirektør, Johnny Thorsen, samt administrasjonen til Studentdemokratiet deltok også på møtet sammen med campuslederne.

– Vi har vært igjennom en tøff periode, men jeg har troen på at vi nå er på vei i riktig retning. Positiviteten er tilbake, og alle er enige om å slutte å se bakover; vi skal videre, sier campusleder ved Porsgrunn, Malin Helen Kleppe, i etterkant av møtet.

Valget går som planlagt

Avgjørelsen om støttekuttet til studentparlamentet kom like i forkant av valgene til Studentdemokratiet for kommende skoleår. I møtet ga HSN sin klare anbefaling til at valgene blir gjennomført som planlagt, og 4. april ble også de elektroniske valgurnene åpnet.

Administrasjonen i Studentdemokratiet består utelukkende av HSN-ansatte, og de er nå i dialog med organisatorisk nestleder/leder av valgstyret for å gi sin støtte til den tekniske gjennomføringen av valget.

HSN kommer til å dekke utgifter forbundet med parlamentsforsamlingsmøtet 5. mai, der valget bekreftes og arbeidsutvalg og andre verv utpekes.

Videreføring av støtten neste år

I tillegg til den direkte økonomiske støtten til Studentdemokratiet, er HSN innstilt på å videreføre den administrative støtten til Parlamentsforsamlingen/arbeidsutvalget og campusstyrene neste studieår  – på samme nivå som inneværende år.

Foreløpig holder HSN tilbake ressurser tilsvarende én stilling:

– Så snart ny studentleder er på plass, i begynnelsen av mai, inviterer vi til dialogmøte med vedkommende samt de åtte campuslederne om hvordan en eventuell tilbakeføring av ressursen som foreløpig er holdt tilbake, kan bidra til å styrke Studentdemokratiets virksomhet, sier Aasen.

«Fugl-fønix-situasjon»

Kleppe og de øvrige campuslederne ser fram til å få ny leder, og hun er i utgangspunktet åpen for å se på andre måter å organisere Studentdemokratiet på, slik at studentrøstene kommer frem som det viktigste:

– Jeg øyner muligheten for en «fugl-fønix-situasjon»: altså at vi kommer oss ut av denne ubehagelige situasjonen med et styrket demokrati for studentene. For eksempel kan det bli aktuelt å vurdere en mindre topptung løsning, der de tillittsvalgte får mer å si, sier Kleppe.

Opplæring av tillittsvalgte

Administrasjonen i Studentdemokratiet forbereder overlapp og opplæring for neste års tillitsvalgte.

I møtet ble det gitt grønt lys fra høgskolen for full støtte til opplæring av nye tillitsvalgte, både gjennom egne samlinger og gjennom studiepoenggivende aktiviteter.

Campuslederne vil bli involvert i dette arbeidet over påska.

– Dette er veldig positivt. Velfungerende klassetillitsvalgte frigjør mer tid oppover i organisasjonen, slik at vi får armslag til å jobbe med det vi faktisk skal: studentpolitikk, sier campusleder Kleppe.

Campusfokus inntil videre

I påvente av at valget er over holder Studentdemokratiet fokus på campusnivå:

– Campusstyrene har arbeidet godt på alle studiestedene våre, og konsentrert seg om å promotere Studentdemokratiet. Her i Porsgrunn har vi hatt et stort fokus på å skape et levende campus, med aktiviteter av studenter for studenter. Vi har også hatt dialog med kommunen om utvikling av Porsgrunn som studentby, og vi har hatt mye å gjøre i forbindelse med opprettelsen av nytt studenthus, forteller Kleppe.

 

 

Bakgrunn:

Med henvisning til arbeidsmiljøet internt i Parlamentsforsamlingen (PF)/arbeidsutvalget (AU) og mellom PF og det administrative støtteapparatet som HSN stiller til disposisjon med Studentdemokratiet (SDSN), har rektor stoppet den administrative støtten til det sentrale leddet SDSN inntil ny PF og studentleder er på plass. Støtten til campusstyrene opprettholdes.

Les også: HSN kutter støtte til studentparlamentet, men opprettholder støtten til studentdemokratiet