Realiserer lærerdrømmen med mattekurs

Bilde fra klasserommet
MATTEKURS: Mange benytter seg av mattekurs for å heve karakteren slik at de kan komme inn på lærerutdanningen. (Foto: Ingvild Stokka/USN)

For Iselin har matte alltid føltes som et svakt punkt. Men med mattekurs fikk hun karakteren hun trengte for å ta lærerutdanning.


– Jeg var ganske nervøs i forkant, men det gikk bedre enn forventet, sier Iselin Holmen (20). Hun tar grunnskolelærerutdanning for 5.-10. klasse ved campus Notodden, etter å ha hevet mattekarakteren gjennom Matematikk 1P/2P/1P-Y/2P-Y for kommende lærere.

Hvordan møte karakterkravet?

Iselin Holmen er lærerstudent ved campus Notodden.For å ta lærerutdanning må du minst ha karakteren 4 i matematikk, selv om det ikke er mattelærer du har tenkt å bli. Mange opplever at dette setter en stopper for drømmen om å bli lærer.

– Jeg har hatt lyst til å bli lærer lenge og jobbet mot det på videregående. Jeg ønsker å jobbe med barn og unge, jeg liker å reflektere og er engasjert i politikk og samfunnsspørsmål. Så derfor føler jeg lærerjobben passer meg perfekt, sier Iselin.

For å heve mattekarakteren og bli kvalifisert til lærerutdanningen, søkte hun og om lag 200 andre blivende studenter seg inn på mattekurs hos Nettskolen Vestfold i fjor vår.

Kurset strekker seg over ti uker på våren, fra mars til mai, med undervisning på kveldstid.

– Jeg var kjempefornøyd med læreren og opplegget generelt. Jeg opplevde å forstå mye mer av pensumet enn på videregående. For første gang følte jeg at jeg hadde kontroll under en matematikkeksamen. Det var veldig godt etter å ha følt at matematikk var mitt «svake» punkt under hele skoleløpet, sier Iselin. 

LES OGSÅ: Her er lærerutdanningene du kan velge

Bedre resultater på kurs enn på videregående

Øystein Hellberg er til daglig matte- og naturfaglærer ved Nøtterøy videregående skole, men underviser også Matematikk 1P, ett av fire mulige kurs på Nettskolen. Han forteller at elevene som ønsker å forbedre karakteren, må forberede seg på hardt arbeid.

– Alt du normalt skal lære i løpet av ett år, skal du gjennom på ti uker. Så det blir mye jobb, og du må være innstilt på å gjøre en stor innsats selv, sier han.

Selv om kurset er intenst og krever hardt arbeid, opplevde Iselin å forstå matematikken bedre på kurset enn hun gjorde på videregående.

– Jeg tror grunnen til at jeg fikk bedre karakter på forkurset først og fremst var fordi læreren var veldig flink til å undervise på en lettfattelig måte som jeg forsto godt. Han svarte i tillegg på spørsmål og var alltid tilgjengelig når jeg trengte hjelp utenom undervisningstimene. Øktene var ofte nok etter min mening. Jeg hadde også mer tid til å fokusere bare på matematikken denne gangen, sammenlignet med videregående hvor jeg skulle fokusere på mange andre fag samtidig, forteller Iselin.

Lærer Øystein tror også at nettopp tid til fordypning i matematikken er en grunn til at mange får det bedre til på kurset enn de har gjort på videregående.

– Dette går på kvelden, og da har mange bedre tid og kan prioritere det på en annen måte enn på videregående, hvor det er utrolig mange fag man skal gjennom samtidig. Og i dette kurset er alle motiverte for å lære, som gjør at det blir mer fokus på faget, sier han.

LES OGSÅ: Trine Eline vil gjøre en forskjell for elevene

Fakta

  • Matematikk 1P/2P/1P-Y/2P-Y for kommende lærere
  • Søknadsfrist 1. februar 2021
  • Deltid og nettbasert med undervisning på kveldstid
  • Undervisning fra uke 9 til 19, med pause i påsken
  • Separate klasser for 1P (1PY) og 2P (2PY)
  • Undervisning to kvelder i uka.
  • Søkere som ønsker begge fagene, dvs. 1P og 2P eller 1PY og 2PY, må påregne undervisning fire kvelder i uka