Retningslinjer for bruk av opptak av lyd og video i undervisning

Nettstudent - arkivbilde
Illustrasjonsbilde

Som følge av koronaepidemien foregår nå all undervisning ved USN digitalt, med bruk av Zoom (eller Teams, Skype etc). Dette er en stor forandring for mange av våre forelesere. Arbeidet som nå gjøres, er viktig for å sikre samfunnets behov for kunnskap og kompetanse, skriver rektor Petter Aasen.


Denne teksten fra rektor ble også sendt ut på e-post til alle ansatte mandag 23. mars:

«Jeg vil takke alle medarbeidere for stor arbeidsinnsats og for å klare overgangen bokstavelig talt over natta. Det betyr mye for både den enkelte student og for fellesskapet.

Vi får tilbakemelding om at mange studenter, som følge av den ekstraordinære situasjonen, har fått en livssituasjon, f.eks. på grunn av stengte skoler og barnehager, som gjør at det kan være vanskelig å følge undervisningen direkte. Opptak av den digitale undervisningen vil være en viktig ressurs for disse studentene.

I den situasjonen som vi nå står i, er det en hovedprioritering for USN, innen faglig forsvarlige rammer, å legge til rette for at studentene unngår forsinkelser slik at de kan fullføre sin utdanning som planlagt. I den sammenheng ønsker vi å likebehandling av alle studenter, uansett livssituasjon.

Jeg anbefaler derfor alle forelesere om å gjøre opptak av undervisningen, gjøre opptakene tilgjengelige og i tillegg ikke motsette seg at studenter gjør opptak til eget bruk.

For noen er digital undervisning og opptak som er tilgjengelige for studenter, en etablert undervisningsform. Mange vil imidlertid sikkert oppleve det som uvant å undervise uten studenter tilstede i rommet. I tillegg vil det for noen være en ekstra belastning å ta opptak av undervisningen, eller vite at studenter kan gjøre opptak. Jeg ber likevel om at dere følger retningslinjene som er beskrevet nedenfor, og gjør opptak tilgjengelige for studentene. »

Retningslinjer for bruk av opptak av lyd og video i undervisning i USN

Rektor anbefaler alle forelesere om å gjøre opptak av undervisningen, gjøre opptakene tilgjengelige og ikke motsette seg at studenter gjør opptak til eget bruk.

USN har anledning til å foreta opptak av undervisningen, dersom det er i allmenhetens interesse. Studentene kan ikke stille dette som krav. Underviserne må vurdere om det er hensiktsmessig ut fra undervisningens innhold og form. I den ekstraordinære situasjonen som har oppstått som følge av Korona-epidemien, vil tilgang til opptak av undervisningen hjelpe studenter som av ulike grunner ikke kan delta i undervisning. 

Rektor ber derfor om at undervisere følger anbefalingen om å ta opptak av undervisningen og gjøre den tilgjengelig i Canvas. Opptakene skal slettes etter semesterslutt våren 2020.

Hvis studenter ønsker å gjøre egne opptak til privat bruk, så tillater USN det i vårsemesteret 2020 på grunn av koronakrisen.  Studenten kan ikke distribuere dette opptaket, fordi det kan komme i strid med åndsverksloven § 104.  

Vi forklarer her hvordan forelesere og studenter kan ta opptak og gjøre dem tilgjengelig innenfor GDPR (personvernreglene)
 

 Når du som lærer gjør opptak av undervisningen, må du: 

 • Informere studentene i Canvas tilstrekkelig tid i forkant av undervisningsøkten, slik at studentene kan ta eventuelle forholdsregler (*).
   
 • Gjennomføre undervisningen i tråd med den informasjon du har gitt (**).
   
 • Legge opptaket på Mediasite, som vi har databehandleravtale med.
   
 • Hente inn opptaket i Canvas-rommet i det aktuelle emnet.
   
 • Slette opptaket ved semesterslutt våren 2020.
   

Private opptak

Hvis studentene gjør private opptak av undervisningen, må disse ikke distribueres i strid med åndsverkloven. Dersom studenter har et nødvendig behov for å dele opptak med medstudenter, som ikke har hatt anledning til å delta i undervisningen som følge av koronavirus, må man ta kontakt med underviser for å få samtykke til dette.

 

(*) Dette kan være å anonymisere navnet sitt ved pålogging i Zoom (eller plattformen som brukes), skru av kamera og mikrofon, stille spørsmål i chatten i stedet for å si de muntlig, og liknende.

(**) Hvis undervisningen skjer i Zoom og læreren setter i gang et opptak, så varsler Zoom-verktøyet alle studenter om at nå gjøres det et opptak. I tillegg må studentene aktivt trykke en knapp for godkjennelse før de får gjort noe videre i Zoom. Dermed gjøres alle klar over at det blir gjort opptak, og tvinges å ta et valg.