Skilting av turstiar = folkehelse

Smilende dame står ved et tre med sekk på ryggen og camera i hånden.

Målet med å merke turvegar bør ikkje bare vera den fysiske trimmen, men også å skape ein relasjon til naturen som gjev auka livskvalitet.


- Lagar ein stien brei og grusar han, er det for folk som vil trimme. Lagar ein smale, svingete stiar, så vil folk gå langsamare og vera meir til stades i omgjevnadane, seier Annette Bichoff, instituttleiar ved institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving til Nrk Telemark.