Statssekretæren imponert over høgskolen

Rebekka Borsch på Vitensenteret USN. foto.
Førstereis: Rebekka Borsch trådte 17. januar inn i stillingen som statssekretær for Kunnskapsminister Iselin Nybø. Hennes første offisielle besøk til Høgskolen i Sørøst-Norge ble på campus Drammen. Foto: Stian Kristoffer Sande.

Rebekka Borsch fra Kunnskapsdepartementet mener resten av sektoren kan lære av HSNs samarbeid med næringsliv og satsing på helseteknologi.


Statssekretær Rebekka Borsch (V) fra Kunnskapsdepartementet var 26. april på offisielt besøk ved HSN campus Drammen. Formålet hennes var å lære mer om høgskolens aktiviteter.

– Jeg har som mål å bli bedre kjent med hele sektoren, og særlig ønsker jeg å vite om hvordan institusjonene jobber med digitalisering, forskning i næringslivet, kvalitet i utdanning, lærerutdanning og det grønne skiftet. Dette er fem områder som Kunnskapsministeren har uttalt skal være satsingspunkter innen høyere utdanning, sier Borsch.

Rebekka Borsch på Vitensenteret USN. foto.

LES OGSÅ: Kunnskapsministeren ga 15 millioner kroner til HSN under sitt første campusbesøk

- Gjort hjemmeleksen sin

Nevnte kunnskapsminister Iselin Nybø var nylig på eget HSN-besøkcampus Notodden, der hun fikk et innblikk i høgskolens lærerutdanninger. Under statssekretærbesøket i Drammen var det HSNs aktiviteter innen økonomi og administrasjon, helse og samarbeid med næringsliv som ble presentert.

– Mitt inntrykk er at HSN virkelig er «up to date» på disse områdene. Her har man gjort hjemmeleksen sin etter flere tøffe sammenslåingsprosesser. Jeg opplever høyskolen som veldig fokusert på å jobbe med de store samfunnsutfordringene vi står overfor.

Statssekretæren lot seg også imponere over HSNs sterke kobling til næringslivet.

– Jeg leter etter gode eksempler fra institusjonene som jeg kan bruke til å inspirere andre, både i og utenfor sektoren. Måten HSN bringer studenter nærmere arbeidslivet og omvendt er absolutt noe de fleste kan lære av.

Petter Aasen USN og Rebekka Borsch på campus Drammen. foto.

LES OGSÅ: Universitetssøknad: Positivt fra NOKUT

Håper på helseteknologi-klynge

Avslutningsvis fikk Borsch en omvisning på Vitensenteret Helse og Teknologi, der hun både fikk se og høre om HSNs satsing på helseteknologi.

– Det skjer en spennende utvikling på dette feltet. Mitt inntrykk er at HSN bidrar med viktig kompetanseheving og innovative løsninger gjennom Vitensenteret. 

Statssekretæren, som selv er Buskerudværing, sier hun håper det vil bygges en større helseteknologi-klynge på Østlandet i fremtiden, med det nye sykehuset i Drammen som et midtpunkt.

– Helseteknologi kommer til å bli en sentral brikke i framtidens helse- og omsorgsarbeid. Det vi har sett så langt, er bare begynnelsen. Jeg er sikker på at HSN kan bli en av landets viktigste kunnskapsleverandører på området gjennom opprettelsen av en helseteknologiklynge. Grunnlaget for å lykkes er allerede til stede, takket være målrettet innsats fra HSN over tid.

LES OGSÅ: Søkertall 2018: IT-interesse blant søkere til helsestudium

Fakta om HSN-aktiviteter:

Under statssekretærens møte med HSN fikk hun høre om prosjekter og aktiviteter som foregår ved