– Sykt kult å utgi egen fanzine

Aida Solaimanpoor og Camilla Bogetun Johansen - fra slippfesten for fanzinen
Redaksjonsmedlemmene Aida Solaimanpoor og Camilla Bogetun Johansen på slippfesten for fanzinen

For første gang har forfatterstudentene i Norge gitt ut en felles fanzine. Initiativet kom fra studentene på Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Bø.


Tekst: Helle Friis Knutzen

Årets forfatterstudenter har utgitt to fanziner. Redaksjonen for fanzinene har bestått av Camilla Bogetun Johansen (36), Aida Solaimanpoor (25) og  Silje Wiik Nielsen (26). Første fanzinenummer kalte de Nei – som et svar på spørsmålet om de skulle ha et felles tema for utgivelsen. Når de skulle utgi den andre fanzinen ble de etter utsagn litt stormannsgale:

– Vi hadde lyst til å gjøre noe større og var samtidig veldig nysgjerrige på de andre skriveskolene i landet. Resultatet ble fanzinen Orkester, der vi ønska å vise frem alle de nye mer eller mindre publiserte stemmene. Vi ville også bli kjent med de andre forfatterstudentene. Vi fikk tre tekster fra Forfatterstudiet i Tromsø og det var gledelig. Skrivekunstakademiet i Bergen nølte ikke et sekund. Alle studentene sendte inn tekst.

Og slik ble den første felles fanzinen for forfatterstudenter i Norge født.

Feiring av første felles fanzine

Når den første felles fanzinen for forfatterstudenter i Norge skal utgis så må det markeres skikkelig. Redaksjonen inviterte alle bidragsytere og andre interesserte til slippfest på Studentkroa i Bø. Det var litt langt å reise fra Tromsø, men hele gjengen fra Bergen kom med fynd og klem:

– Det var veldig stas å møte og mingle med andre forfatterstudenter.  

Antologi som avsluttende eksamen

Fanzinene er ikke de eneste litterære sporene etter årets forfatterstudenter. Som en del av avsluttende eksamen på studiet leverer forfatterstudentene minst 15 sider med tekst. Disse tekstene samles i den årlige antologien for forfatterstudiet i Bø. Antologien bli distribuert til forlag, litterærer tidsskirft, aviser og andre aktører i bransjen:

– Forlagene er blitt veldig oppmerksomme på antologien fra forfatterstudiet. Signaler, (debutantantologien til Cappelen Damm) og antologien fra forfatterstudiet er  der redaksjonene i forlagsbransjen ser etter unge talenter og flere av studentene våre er blitt kontaktet etter utsending av antalogien. Bare en uke etter at årets antologi ble sendt ut har allerede tre av studentene fått henvendelser fra forlag, sier kunstnerisk leder for forfatterstudiet, Rune Christiansen.

– Sinnsykt kult

Studentene i redaksjonen forteller at det har vært både sinnsykt kult og veldig mye jobb å lage fanzinene:

– Det har vært utrolig spennende å jobbe med tekst på en helhetlig måte, både i fanzine og antologi, men fanzine er mer eksperiment enn antologi og vi kan gjøre som vi vil. 

Bilde av redaksjonsmedlem Silje Wiik Nielsen Silje Wiik Nielsen forteller at de egentlig planer om et tredje nummer med temaet "Takk", men det forsvant i fanzine, eksamen, et skrivekurs de holdt og antologijobbing. 

- Vi syntes det hadde vært kult å avslutte med det, siden vi er veldig takknemlige for alt vi har lært og måten Bø har tatt i mot oss på. Uten Trond Lerstang på kopisenteret ville det ikke blitt noen fanzine og uten Victoria Jacobsen i klassen ville fanzineomslaget vært blanke. Tusen takk til begge to!

Fortsetter fanzinearbeidet  

Redaksjonen er storfornøy og stolt av de fanziene de alt har utgitt:

–Det var hakket mer jobb enn vi hadde sett for oss og det ble mange sene nattetimer, men det var det verdt!

Og selv om studietida nå er over ønsker studentene å fortsette med fanzinearbeidet: 

– Gjerne hele livet!

Rune Christiansen forteller at erfaringen fra fanzinejobbing kan komme svært godt med:

– Mange av forfatterstudentene får jobb i forlagsbransjen som redaktører. I tillegg til å jobbe med egne tekster er det å lære å lese andres tekster, og å jobbe med andres tekster, noe av det vi prioriterer høyest på forfatterstudiet i Bø, sier Christiansen.

Noen få eksemplarer igjen

Studentene har noen få eksemplarer igjen av årets fanziner. Ønsker du et eksemplar eller ønsker å bli kontaktet ved utsending av nye fanziner kan du henvende deg til Silje Wiik Nielsen på siljewn@gmail.com.

Bilde av felles fanzine

Fakta

En fanzine er ifølge wikipedia  "et spesialblad om et lite og ofte smalt kulturelt fenomen utgitt hovedsakelig av og for mennesker som deler samme interesse". 

Fanzine er satt sammen av ordet "fan" og siste del av ordet magazine.

Fanzinene til forfatterstudentene organiseres helt og holdent av studentene selv. Enkelte av gjesteforeleserne på forfatterstudiet har bidratt med tekster i tillegg til studentenes egne bidrag. Tekstene varierer i formen, alt i fra essay til dikt. Fanzinene spres ut til venner og kontakter i litterære miljø.