Tre nye viserektorer tilsatt

De tre viserektorene
F.v. Heidi Kristin Ormstad, Kristian Bogen og Ingvild Marheim Larsen har blitt tilbudt topplederstillinger ved USN.

Heidi Kristin Ormstad tilbys jobben som viserektor for forsking, Kristian Bogen viserektor for ekstern samhandling og Ingvild Marheim Larsen viserektor for utdanning. Det ble resultatet da styret behandlet tre viktige tilsetninger på et ekstrordinært styremøte ved USN i dag.


USN har fått på plass tre viktige lederstillinger for en ny åremålsperiode på fire år med tiltredelse 1. august. Det skjedde på et ekstraordinært styremøte ved USN torsdag 16. april. Ingen av de tre har takket ja til stillingen ennå. 

Alle tre har solid erfaring fra universitet- og høgskolesektoren og vil sammen med rektor Petter Aasen utgjøre rektoratet ved Universitetet i Sørøst-Norge fra 2020-2024.

Viserektor for utdanning

Ingvild Marheim Larsen tilbys jobben som viserektor for utdanning. Hun ledet universitets- og fusjonsprosjektet mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Høgskolen i Telemark (HiT) i 2015/2016.

Larsen er statsviter med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun er i dag ansatt i Kunnskapsdepartementet som fagdirektør for analyse i Universitets- og høyskoleavdelingen og har også jobbet som forsker ved Nordisk institutt for forskning og utdanning (NIFU).

Hun har i særlig grad forsket på endring og reformer i høyere utdanning, i første rekke temaer knyttet til styring og ledelse av institusjonene. 

Viserektor for forskning

Heidi Kristin Ormstad er i dag ansatt ved OsloMet som professor i helsevitenskap og har en professor II stilling ved USN. Ormstad har en doktorgrad i immunologi fra UiO.

Fra 2013-2019 var hun ansatte som professor i biomedisin ved Fakultet for helse og sosialvitenskap ved USN. I dag leder hun brobyggerprosjektet ved OsloMet. 

Ormstad har også erfaring som forskningsleder ved Vestre Viken helseforetak fra 2007- 2012. Denne tiden hadde hun også en ii-stilling ved det som het Høgskolen i Buskerud. 

Ormstad har blitt tilbudt stillingen som viserektor for forskning.

Viserektor for ekstern samhandling

Kristian Bogen har innehatt stillingen som prorektor for regional forankring siden fusjonen mellom HBV og HiT januar 2016. Før fusjonen var Bogen rektor ved Høgskolen i Telemark.

Bogen har også vært rektor ved BI Telemark og Vestfold fra 1993 til 2007, og var i perioden 2007 til 2011 konserndirektør i BIs sentrale ledelse før han kom til Høgskolen i Telemark. I tillegg har han hatt en rekke tillits- og styreverv i offentlig sektor og privat næringsliv.

Bogen er cand.philol. med hovedfag i amerikansk samfunnsliv og politikk, og var Fulbrightstipendiat i USA på 1980-tallet. Han har også studert nordisk og kunsthistorie, samt tatt kurs innenfor strategi og styreledelse. 

Tre av fire dekaner ved USN avslutter sin åremålsperiode 1. august, og styret vil behandle disse tilsetningssakene i et ekstraordinært styremøte den 7. mai.