USN bidrar til utdanningssatsing i Etiopia

Studenter ved University of Gondar, Etiopia - foto
HØYERE UTDANNING I ETIOPIA: Avgangsstudenter ved University of Gondar, som er et av de etiopiske partneruniversitetene i prosjektet.

Førsteamanuensis Shegaw Anagaw Mengiste ved USN Handelshøyskolen leder et stort prosjekt som har fått 20 millioner fra Norad.


«NURTURE» skal styrke kvaliteten på tre utdanningsområder i Etiopia:

 • eHElse
 • informatikk
 • utdanning for mennesker med spesielle behov

FNs bærekraftsmål er sentrale i prosjektet, der fem etiopiske universiteter er med som partnere sammen med USN, UiO og Nasjonalt senter for e-helseforskning.

– Et viktig initiativ

8. og 9. april var det kick-off. Den foregikk på Jupiter International Hotel i Addis Ababa, med representanter fra de etiopiske universitetene til stede og norske og andre deltakere på Zoom.

– Reform av høyere utdanning er høyt prioritert. Etiopia har flere høyere utdannings-institusjoner nå enn tidligere.  Dette prosjektet er et viktig initiativ på veien mot digitalisering innen alle områder av høyere utdanning i Etiopia.  Myndighetene støtter dere, og vil gi dere all mulig hjelp på veien, sa Dr. Haregewoin Fantahun, senior advisor ved the Ministry of Science and Higher Education. Hun holdt åpningstalen på vegne av ministeren.

– De etiopiske myndighetene støtter dere, og vil gi dere all mulig hjelp på veien, sa Dr. Haregewoin Fantahun, senior advisor ved the Ministry of Science and Higher Education som holdt åpningstalen på vegne av ministeren.
Utdanning som en positiv kraft

Førsteamanuensis Shegaw Anagaw Mengiste sier prosjektet skal bidra til høyere utdanning som en positiv kraft i lav- og middelinntektsland. Han mener oppskriften er prioritering av utdanningskvalitet, jobbskaping, bedre tilgang til digitale tjenester og inkludering av kvinner og vanskeligstilte grupper.

– Målet er å bidra til en høyere utdanning som er bedre, mer relevant, mer tilgjengelig og mer effektiv. Jeg er sikker på at vi skal innfri de høye ambisjonene våre, og jeg vil takke alle partnere og medarbeidere i Norge og Etiopia for engasjementet deres og arbeidet med å utforme prosjektet. Det krevde mye å skrive søknaden til Norad midt under lockdown våren 2020, sa Mengiste.

NORHED er Norges flaggskipsprogram for høyere utdanning og forskning for utvikling. Målet er å styrke kapasiteten til høyere utdanningsinstitusjoner i det globale sør, slik at de kan produsere kandidater av høyere kvalitet, bedre forskning og mer inkluderende høyere utdanning. Sentralt i NORHED er partnerskap og samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og det globale sør.

Underbygger Norads målsettinger

Seniorrådgiver Anette Løken i Norad la vekt på at høyere utdanning og forskning er viktig for å oppnå FNs bærekraftsmål og takle en verden i rask endring. Hun fremhevet særlig betydningen for lokale arbeidsmarked, arbeidet med menneskerettigheter og fokuset på å inkludere alle grupper i samfunnet.

– Høyere utdanning har prioritet hos norske myndigheter, og vi ser at det samme gjelder i Etiopia. Investering i høyere utdanning har mange fordeler, og dette prosjektet inneholder målsettinger som er viktige for Norad og Norhed-programmet, sa Løken.

Førsteamanuensis Shegaw Anagaw Mengiste ved USN Handelshøyskolen leder prosjektet som har fått 20 millioner fra Norad.
Stipender til unge etiopiere

Førsteamanuensis Shegaw Anagaw Mengiste forteller at NURTURE-programmet blant annet skal resultere i tre nye masterprogram, finansiere 45 masterstipender og 15 doktorgrader i løpet av de seks årene det varer.

– Vi skal også bidra med å revidere studieplanene til en rekke studier, slik at det faglige innholdet blir enda bedre. Helt sentralt for oss blir å fremme likestilling og inkludering av marginaliserte grupper. Dersom Etiopia skal nå bærekraftsmålene sine vil utdanning, og særlig høyere utdanning spille en avgjørende rolle, sier Mengiste.

 

«NURTURE (Nurturing sustainability development goals through Higher Education Capacity Building in Ethiopia)»

 • Varighet: 1. Mai 2021 – 30. April 2026 
 • Finansiering: Tildelt 20 millioner kroner gjennom NORHED II Programmet 2021-2026 (Norad)
 • Norad mottok 199 søknader og innvilget 60, med en samlet tildeling på 1,1 milliard kroner.

Partnere:

 • Universitetet i Sørøst-Norge (koordinator), Norge
 • University of Gondar (UoG) (hovedpartner i Etiopia)
 • Addis Ababa Science and Technology University (AASTU), Etiopia 
 • Debre Markos University (DMU), Etiopia 
 • Hawassa University (HU), Etiopia 
 • Jimma University (JU), Etiopia 
 • Nasjonalt senter for e-helseforskning, Norge 
 • Universitetet i Oslo, Norge