USN har fått utmerkelsen HR Excellence In Research

HR Excellence In Research logo

EU-kommisjonen har godkjent USNs plan for hvordan forskernes arbeidsvilkår og karrieremuligheter skal forbedres. Nå starter arbeidet med å gjøre ord om til handling.


Siden høsten 2018 har USN jobbet for å oppfylle kravene i The European Charter for Researchers and The European Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, kalt Charter and Code. 

Charter and Code består av 40 prinsipper som skal legge til rette for gode arbeidsforhold og forutsigbare forskerkarrierer på tvers av landegrenser, uavhengig av hvor langt man er kommet i karrieren. 

Forrige uke kom nyheten om at EU-kommisjonens ekspertpanel har godkjent USNs handlingsplan for hvordan universitetet skal oppfylle disse prinsippene. Fra nå av kan USN benytte logoen «HR Excellence in Research» for promotering, rekruttering og forskning.

Ti tiltak

– Dette er en ordentlig gladnyhet. For de ansatte betyr denne utmerkelsen at USN som arbeidsgiver forplikter seg til å jobbe for kontinuerlig forbedring av arbeidssituasjonen og legge til rette for gode, forutsigbare karrierer, gode rammer for forskning, og å legge til rette for mobilitet. For USN som virksomhet er det forhåpentligvis noe som gjør oss mer attraktive som arbeidsgiver, også internasjonalt, sier prosjektleder og seniorrådgiver ved USN, Christian Brørs, som har jobbet mot denne dagen siden høsten 2018.

Arbeidet startet med en GAP-analyse for snart to år siden. Da ble arbeidsvilkårene kartlagt og sammenlignet med nasjonal lovgivning. Basert på denne analysen ble det laget en handlingsplan med ti tiltak som skal gjøre arbeidsforholdene bedre for forskere.

Tiltakene består blant annet av å utvikle et e-læringsprogram for nyansatte forskere, opplæring i forskningsformidling, språkkurs, medarbeidersamtaler med større fokus på karriere, lederopplæringsprogram og å etablere et eget mobilitetsteam. 

Bildet er tatt i startfasen av sertifiseringsprosessen. Fra venstre: John Baarli (Norges forskningsråd), Ragnar Lie (Universitets- og høgskolerådet), Petter Aasen, rektor ved USN og Christian Brørs, prosjektleder og seniorrådgiver ved USN.

Bedre tid til forskning

Blant tiltakene i planen er en ny policy for arbeidsplanlegging, hvor målet er at forskere skal få mer tid over lengre perioder til å drive forskningsarbeid. Prosjektleder Christian Brørs fremhever dette målet som spesielt viktig.

Det er Elisabeth Ernø Borhaug, personal- og organisasjonsdirektør ved USN, enig i.

– Det er viktig for meg at vi får en enda bedre og tydeligere policy på karriereutvikling og en tydeligere karriereplan for medarbeiderne våre. Vi skal hele tiden ha god kvalitet og være profesjonelle i rekruttering, sier hun. 

Hun legger også vekt på målet om bedre mobilitet for forskere. Mobilitetsteamet skal støtte opp under det administrative arbeidet, slik at prosessen med å reise som gjesteforsker til andre land eller å motta forskere fra utlandet, skal gå smidigere.

Elisabeth Ernø Borhaug, personal- og organisasjonsdirektør ved USN

Sikrer unge forskere

Guro Nore Fløgstad er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved USN, og har deltatt i prosessen som medlem av styringsgruppa. Hun er glad for at USN nå er sertifisert.

– Det er viktig at det finnes et organ som taler forskeres, og særlig unge forskeres, sak ved USN. Charter and code er et godt dokument å ha med seg, for det gjør at vi har noe å vise til hvis det oppstår problemer knyttet til transparens i utlysninger, forskningsarbeid og internasjonalisering. Det er bra at USN har formalisert det, sier hun. 

Guro Fløgstad er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur

Fakta om Charter og Code

For å bidra til utviklingen av Det europeiske forskningsområdet (ERA) ble Charter and Code etablert av EU kommisjonen i 2005.

Charter and Code er en HR - strategi som skal legge til rette for gode og forutsigbare forskerkarrierer på tvers av landegrenser og uavhengig av hvor man er i karrieren.

Målet med Charter and Code er å skape en europeisk forskningsregion hvor forskningssamarbeid på tvers av landegrenser bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene, teknologisk utvikling samt støtte oppunder et globalt konkurransedyktig næringsliv. 

Tilsammen består Charter & Code av 40 anbefalte prinsipper gruppert i hovedområdene;

  1. Etiske og faglige forhold
  2. Rekruttering og utvelgelse
  3. Arbeidsbetingelser
  4. Forskerutdanning og karriereutvikling


Til hjelp i dette arbeidet har EU Kommisjonen utviklet en fem-stegs prosedyre (HRS4R) som den enkelte institusjon kan bruke for å implementere Charter and Code.