USN har plass til flere

Studenter i kantina på campus Kongsberg. Foto
Studenter og ansatte på campus Kongsberg. (Arkivfoto: Tine Poppe/USN)

USN har bedt om finansiering av 335 nye studieplasser og 20 nye rekrutteringsstillinger for forskere fra høsten 2020.


– Mange unge kan denne høsten komme til å stå uten både studieplass og arbeid. USN har kapasitet til å tilby flere studieplasser, og dette har vi nå meldt fra om til departementet, sier rektor Petter Aasen

Nye studieplasser

Kunnskapsdepartementet har invitert universiteter og høyskoler til å melde inn behov for finansiering av nye studieplasser innenfor helse- og sosialfag, utdanninger i matematikk, teknologi og naturvitenskapelige fag, lærerutdanninger og eventuelt andre utdanninger.

USN har bedt om 335 nye plasser til studier på bachelor- og masternivå basert på følgende kriterier:

  • Studiene ligger innenfor USNs strategiske profil som et arbeidslivsintegrert universitet.
  • Søkningen til studietilbudet har vært stigende de siste fem årene, også i 2020.
  • Studiet har mange søkere per studieplass
  • Det må være tilstrekkelig stor tilgang til praksisplasser for studier som omfatter praksis med veiledning.
  • USN må ha tilstrekkelige lærerressurser til å kunne gi god undervisning og oppfølging til et høyere antall studenter.

Kompetansen blir i regionen

– Universitetet i Sørøst-Norge skal bidra til å heve det generelle utdanningsnivået i regionen, spesielt for samfunnskritiske yrker som helse- og sosialfag, lærerutdanning, teknologi og økonomi, sier rektor Petter Aasen.

Andelen ungdommer som tar høyere utdanning er lavere i Vestfold og Telemark enn ellers i landet. Erfaringen viser at hvis flere tar høyere utdanning på et lokalt universitet, vil det bli bedre tilgang til kvalifisert arbeidskraft i regionen.

–I den konkrete situasjonen vi nå står i, melder NAV at det vil være behov for omskolering blant de som er permitterte i vår region. USN har med dette som utgangspunkt meldt inn utdanningstilbud for både grunnutdanning, omskolering og videreutdanning, sier Aasen.

Flere forskerstillinger

Kunnskapsdepartementet har også informert universitetene og høgskolene om at det kan være aktuelt å finansiere flere rekrutteringsstillinger. Dette er doktorgradsstipender og stillinger for nyutdannede forskere, såkalte post doc-stillinger.

USN har bedt om 20 rekrutteringsstillinger til profesjonsrettet og arbeidslivsorientert forskerutdanning basert på praksisnær og anvendt, tverrfaglig forskning. De aktuelle fagområdene er utdanning, helse, teknologi, økologi, kultur og økonomi og maritime fag.

Departementet skal bruke tilbakemeldingene fra universitetene og høgskolene i arbeidet med revidert nasjonalbudsjett for 2020 som legges fram 12. mai.