USN lanserer utenlands-internship i studiet

Foto: Istockphoto/Yuri-de-Mesquita-Bar
Rio er en av byene der USN snart kan tilby internship og studieplass. Foto: Istockphoto/Yuri-de-Mesquita-Bar

USN-studenter kan snart få internship i Kina, USA og Brasil som del av utdanningen sin. USN fikk 25 % av de nasjonale tildelingene til satsingen InternAbroad, som kombinerer praksis i bedrift med studieplass på utenlandsk universitet i samme by.


Hopp direkte til:

15 prosjekter over hele landet har fått innvilget søknader hos SIU, og 4 av dem er ved USN.

Ikke rart leder Heidi Tovsrud Knutsen, seksjonsleder for internasjonalisering, er fornøyd og stolt

Samarbeid på tvers av campuser og fagmiljøer

- Dette vil gi USN-studentene nye muligheter, det blir spennende å kunne tilby praksis i utlandet. Vi har tidligere hatt en hospitant-stilling ved Osloregionens EU-kontor i Brussel, men nå løfter vi det til et nytt nivå og et helt annet omfang. Det er stort at USN har fått 25% av tildelingene, sier Knutsen. Hun berømmer fagmiljøene ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) og Handelshøyskolen (HH), som står bak prosjektene.

Heidi Tovsrud Knutsen - foto

- Flott at fagmiljøer fra forskjellige fakulteter kan samarbeide, og at det også kan skje på tvers av campusene, sier Tovsrud Knutsen. Hun sier det ikke er tilfeldig hvilke land som er valgt ut. Dette er land som norske myndigheter ønsker at utdanningsinstitusjonene bygger nettverk i, både blant studenter og ansatte.

- Vi ser også at slike prosjekter kan være basis for mer omfattende forskningssamarbeid. Det starter med de personlige møtene, også utvikles det derfra, sier Tovsrud Knutsen.

Fra Kongsberg til Brasil

Høgskolelektor Eivind Fauskanger (HH) og førsteamanuensis Antonio Ramos (TNM) på campus Kongsberg har samarbeidet om 2 prosjekter i Brasil. De ønsker å sende minst 12 studenter fra studieprogrammene sine på Kongsberg i prosjektperioden som er 2018 og 2019, men intensjonen er at dette skal bli en permanent ordning

Målet deres er å sende de første studentene høsten 2018.

De vil tilby studentene et halvt år i Rio, med internship i bedrift 2 dager i uken (15 studiepoeng), og 2 dager i uken på et av universitetene der (15 studiepoeng). Avtalen er gjort med fire av de mest anerkjente universitetene i Rio, og den enkelte student vil bli koblet opp mot et av dem. Ingeniørstudenter og økonomi-studenter skal jobbe i de samme bedriftene, med oppgaver tilpasset utdanningene sine. 

USN-miljøet på campus Kongsberg har samarbeidet med to av disse partnerne på et forsknings- og mobilitetsprosjekt siden 2016, der førsteamanuensis Antonio Ramos (TNM) er prosjekt-koordinator.  Prosjektet heter BRANORTCH, og er finansiert av SIU/Norge og CAPES/Brasil. Resultatene er veldig positive. USN tok imot i 5 brasilianske bachelorstudenter høsten 2017, pluss 1 postdoc-forsker for en åtte måneders periode.  Han sitter også på campus Kongsberg, og er veiledet av Ramos. 
Antonio Ramos og Eivind Fauskanger. Foto

- InternAbroad i Brasil hadde ikke vært mulig, hvis vi ikke allerede hadde gode nettverk i Brasil, og i Næringsparken her på Kongsberg, sier Ramos og Fauskanger.

- Vi har avtaler med spennende internasjonale bedrifter, som har store enheter på Kongsberg. Dermed kan studentene få en god bakgrunn for aktivitetene Kongsbergbedriftene har ute i verden. Det kan være nyttig kunnskap, hvis de vurderer jobb i samme konsern i Norge.

Og de legger vekt på kombinasjonen av internship og universitetsopphold.

- Ikke minst for å få studentvisum og et nettverk. Vi gjør dette for studentene, for at de skal få et godt opplegg. Samtidig er det også viktig nettverksbygging for oss. Du får ikke gode relasjoner uten å møtes. Vi har ambisjoner om å få mer ut av dette senere, sier Fauskanger og Ramos.

De er opptatt av at det skal være flere studenter samtidig, slik at de får et miljø.

- Og vi har et samarbeid med Sjømannskirken i Rio, med fokus på sikkerhet. Heidi Tovsrud Knutsen har hjulpet oss med det. Tar man forholdsregler og oppfører seg fornuftig, er Rio en sikker by, sier Fauskanger og Ramos.

 Jens Johan Hyvik og Bjørn Bandlien.  Foto

Fra Bø og Vestfold til USA

I mange år har høyskole-miljøet ved campus Bø samarbeidet med Luther College i USA. Høsten 2018 skal studenter fra USN kunne reise dit på studieopphold med internship hos Vesterheim Museum, som er det største og ledende museet i USA for norsk-amerikansk kultur. Planen er å sende totalt 7 studenter fordelt på 3 semestre. 

Førsteamanuensis Jens Johan Hyvik tror det vil bli en flott opplevelse for studentene, og han fremhever også eksisterende nettverk som viktig.

- På HiT var vi 3 historikere fra campus Bø som fikk støtte til å dra til Midtvesten i 2016, og den turen har vært viktig for at vi klarte å snu oss rundt og levere en søknad til SIU. Dette blir en fantastisk mulighet til å studere i USA på et velrenommert, lite universitet med ca. 2000 studenter samtidig som de får relevant arbeidserfaring på et museum sier Hyvik.

Det er studenter fra studieprogrammene i historie, økonomi og ledelse, samt turisme og markedsføring som får muligheten til å søke om internship i USA. Oppholdet vil vare et semester. De første studentene blir sendt høsten 2018 og resten i løpet av 2019.

- Studentene vil følge undervisning på Luther College og bo i studenthybler på campus-området, sier Hyvik og fortsetter:

- De får relevant arbeidserfaring i tillegg til studiene. For oss faglig ansatte blir dette et spennende samarbeid på tvers av fagdisipliner.

Professor Bjørn Bandlien ved historie-miljøet på campus Vestfold legger til at USA-samarbeidet kan være begynnelsen på nye samarbeid:

- På lengre sikt håper vi å kunne tilby utenlandske studenter praksis ved museer og andre kulturarvsinstitusjoner i Vestfold, Telemark og Buskerud. Slik vil historiestudiet ved USN bli et bindeledd mellom regionen og verden utenfor.

Helge Kaasin og Robert Immerstein.  Foto

Fra Porsgrunn og Bø til Kina 

I prosjektet “Placements in China for Engineering and Business Studies” jobbes det med praksisopphold for ingeniørstudenter og studenter på økonomi- og markedsføringsstudier.

Det er til sammen planlagt å sende 8 studenter over 2 år. I tillegg vil ansatte fra USN reise til Kina for å tilrettelegge og kvalitetssikre oppleggene.

Instituttleder Helge Kaasin ved Handelshøyskolen på campus Bø sier erfaringene studentene deres i Internasjonal Markedsføring gjorde våren 2017 var nyttige,  og at de gir grunnlag for gode internship-opphold i fremtiden.

-USN har tidligere hatt tre markedsføringsstudenter på praksisopphold i kinesisk bedrift. Studentene hadde både positive og negative erfaringer under oppholdet sitt, og USN vil bygge videre på de erfaringene for å sikre at fremtidige opphold blir så gode som mulig, sier de Kaasin.

Prosjektleder Robert Immerstein ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag på campus Porsgrunn forteller om gode erfaringer med praksisopphold i Norge, der ingeniørstudentene får et bedre innblikk i hva som møter dem i arbeidslivet.

- Dette blir en gyllen mulighet for ingeniørstudenter til å skaffe seg internasjonal erfaring og studiepoeng fra Kina, sier Immerstein.

Samarbeidspartner er Huazhong University of Science and Technology (HUST), som ofte rangeres som et av Kinas 10 beste universiteter. USN har hatt et langvarig samarbeid med dette universitetet. Universitetet eier en næringspark, som har en rekke bedrifter der USNs studenter kan ha praksisopphold.

- Det er et stort behov for kandidater som har erfaring fra- og kunnskap om- Kina fremover, og et slikt prosjekt kan bidra til at studenter får økt kunnskap og forståelse om Kina og nyttige kontakter sier Espen Johansen fra Seksjon for internasjonalisering.  Han har bistått Immerstein og Kaasin med søknadsprosessen. 

InternAbroad

InternAbroad er et pilotprogram utviklet av SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning) og støttet av Innovasjon Norge. 

Det skal tilrettelegge for økt bruk av internasjonal praksismobilitet for studenter fra Norge.

Norske høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om inntil NOK 300 000 over en 2-årsperiode.

Støtten går til å etablere faste ordninger for studiepoenggivende praksisopphold i utlandet, som studentene gjennomfører som en del av graden sin ved hjemmeinstitusjonen.

Pilotfasen av InternAbroad er finansiert med midler fra UTFORSK og Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika.

Praksisoppholdene må derfor finne sted i ett eller flere av de prioriterte samarbeidslandene som disse programmene er rettet mot: Brasil, Kina, India, Japan, Russland, Sør-Afrika, Canada eller USA.

SIU vil i 2017 runden tildele støtte til 15 InternAbroad prosjekt. Via disse prosjektene vil hele 125 studenter kunne få delta i studiepoenggivende praksis i ett av partnerlandene.

4 av disse prosjektene er ved USN.

Disse USN-prosjektene har fått støtte:

Handelshøyskolen -  campus Bø og campus Vestfold, (studenter på historie, økonomi og ledelse, turisme og markedsføring),  et prosjekt i samarbeid med Luther college og Vestrheim museum, USA

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag - campus Porsgrunn og Handelshøyskolen  campus Bø (ingeniørstudenter og studenter på økonomi- og markedsføringsstudier) et prosjekt i samarbeid med Huazhong University, Technology Park, Kina

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag og Handelshøyskolen  - campus Kongsberg (ingeniørstudenter og studenter på økonomi og ledelse) –  to prosjekter i samarbeid med 3 universiteter i Rio, Brasil og bedriftene Kongsberg Maritime, TechnipFMC og Roxtec

Les mer om InternAbroad