USN signerer med helseforetakene

Signering (f.v.): Petter Aasen, rektor på USN, Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør Vestre Viken, Stein Kinserdal, administrerende direktør Sykehuset i Vestfold og Tom Helge Rønning administrerende direktør Sykehuset i Telemark.
Signering (f.v.): Petter Aasen, rektor på USN, Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør Vestre Viken, Stein Kinserdal, administrerende direktør Sykehuset i Vestfold og Tom Helge Rønning administrerende direktør Sykehuset i Telemark.

Denne uken inngikk USN en samarbeidsavtale med Sykehuset i Vestfold og Sykehuset i Telemark og Vestre Viken helseforetak.


Avtalen som ble signert 16. september skal regulere det overordnede samarbeidet og klargjøre ansvarsforholdet mellom Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og de tre foretakene om praksisstudier, forsknings-, utviklings-, og innovasjonsarbeid. 

- Denne avtalen rammer inn samarbeidet vi allerede har med helseforetakene, og legger grunnlaget for utvikling av nye samarbeidsformer. Vi utdanner helsepersonell ikke bare til helseforetakene, men også med. Praksis er en del av utdanningsprogrammene, sa USNrektor Petter Aasen under signeringen.

- USN forsker på mange områder som er aktuelle for samarbeid, for eksempel forskning på pasientsikkerhet, logistikk og medisinsk teknologi, og på demens, psykisk helse, rus, syn og øyehelse, for å nevne noen områder. Universitetet har investert betydelige summer i lokaler og utstyr til forskning og undervisning, sa Aasen.

Relevante utdanninger

Samarbeidet skal sikre fremtidig behov for relevante utdanninger, herunder nødvendig kapasitet på utdanningsplasser og styrke kvaliteten og relevansen på utdanningstilbudet.

Videre skal samarbeidet sikre at forskning, utvikling og innovasjon er i tråd med befolkningen og helseforetakenes behov.

- Våre to sektorer har mye felles gods gjennom våre samfunnsoppdrag. Men vi er ulike organisasjoner på veldig mange måter, og det kan gi synergier. Vi skal utvikle et best mulig helsevesen for pasientene og brukerne, og bruke mastergrader og ph.d til å bedre pasientenes situasjon. Sykepleieutdanningen er allikevel det aller viktigste vi gjør sammen, sa Stein Kinserdal.

Samarbeidsorgan

Det er avtalt å opprette flere (samarbeidsorgan) samarbeidsarenaer mellom de tre foretakene og USN som skal bidra til tydelig forventningsavklaring og partenes forpliktelser:

1) Overordnet samarbeidsorgan; her skal blant annet saker av prinsipiell karakter og felles satsinger drøftes.

2) To profesjonsrettede fagråd for spesifikke utdanninger:

- et for bachelorprogrammet for sykepleie og de spesialiserende master- og videreutdanningene for sykepleiere

- et felles fagråd for de øvrige bachelor- og masterutdanninger som benytter helseforetakene som praksisfelt.

I tillegg skal det opprettes felles Forskningsråd for å stimulere til utvikling av felles forsknings- og innovasjonsprosjekter.

- Det har vært utstrakt samarbeid mellom de gamle høyskolene og helseforetakene over lengre tid. Det som er nytt nå er at helseforetakene vil være tettere på USN – de tenker bredere eksempelvis innen både innen teknologi, design, logistikk og man ser på hvordan man tverrfaglig kan utnytte USNs kompetanse. Det er vi veldig fornøyd med, sier dekan ved fakultet for helse og sosialvitenskap, Heidi Kapstad.