Våre Forsker Grand Prix-deltakere

Årets Forsker Grand Prix-deltakere fra HSN: F.v. Åsve Murtnes, Elin Kjelle, Ali Hassan, Karina Rose Mahan, Camilla Anker-Hansen, Anna-Sabina Soggiu, Liv Lofthus, Prasanna Welahettige og Jarle Berge. Karolina Nikielska-Sekula var ikke til stede da bildet ble tatt.

Disse unge forskerne skal forsvare HSNs ære i Forsker Grand Prix.


Hassan Ali: CO2-fangst som lønner seg

Ali forsker på en metode som kan gi en kraftig reduksjon av kostnadene forbundet med fangst og lagring av karbonutslipp fra prosessindustrien.

Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi

Hassan Ali. Foto

Elin Kjelle: Røntgen på hjul

Kjelle forsker på mobile røntgentjenester til sykehjem, som gjør at pasientene kan bli undersøkt på et trygt og kjent sted og samtidig slipper belastningen forbundet med å reise ut.

Institutt for optometri, radiografi og lysdesign

Elin Kjelle. Foto

Camilla Anker-Hansen:
Velferdsstatens usynlige bærebjelker

Når eldre mennesker som fortsatt bor hjemme får psykiske helseproblemer har hjemmesykepleien som regel lite å bidra med. Anker-Hansen forsker på hvordan de pårørende opplever situasjonen.

Institutt for sykepleie- og helsevitenskap

Camilla Anker-Hansen. Foto

Jarle Berge: Trening for de tyngste

Berge forsker på hvordan ulik trening påvirker energiomsetningen hos pasienter med sykelig overvekt. I tillegg undersøker han hvordan treningen påvirker gener, appetitt og livskvalitet.

Institutt for matematikk og naturfag

Jarle Berge. Foto

Anna-Sabina Soggiu:
Bedre hjelp til utsatte ungdommer

Soggiu forsker på hvordan velferdstjenestene kan samarbeide med ungdommer som sliter med rus og/eller psykiske helse, slik at de selv kan ta bedre grep om situasjonen de står i.

Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag

Anna-Sabina Soggiu. Foto

Karina Rose Mahan:
Engelsk i andre fag enn engelsk

Mahan forsker på tospråklige klasser, der det meste skjer på engelsk. Hun undersøker hvordan lærerne mestrer å undervise på engelsk til norske elever og hvilket læringsutbytte dette gir.

Institutt for språk og litteratur

Karina Rose Mahan. Foto

Åsve Murtnes: Leirplassen som klasserom

Murtnes forsker på hvordan naturen og nærmiljøet i større grad kan tas i bruk som læringsarena i ungdomsskolen.

Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving

Åsve Murtnes. Foto

Liv Lofthus: Kildekritikk på nettbrettet

Lofthus forsker på ungdomsskoleelevers bruk av kilder og kildekritikk på nettbrett. Hun ser nærmere på hvordan de orienterer seg rundt hverandre og om nettbrettet når de jobber.

Institutt for kultur, religion og samfunnsfag

Liv Lofthus. Foto

Prasanna Welahettige:
Controlling the pressure inside oil wells

Welahettige is researching how to improve the oil well drilling process by developing a new mathematic model to measure mudflow.

Institutt for elektro, IT og kybernetikk

Prasanna Welahettige. Foto

Karolina Nikielska-Sekula:
Where do immigrants and their children belong?

Nikielska-Sekula’s research focuses on belonging and identity of people with immigrant background settled in Norway. She is also investigating how immigrant minorities use the space of a city.

Institutt for kultur, religion og samfunnsfag

Karolina Nikielska-Sekula. Foto