Vil skape bedre trivsel og helse for alle

Studenter snakker sammen i pausen. Foto. Tine Poppe

USN vil skape lærings- og arbeidsmiljøer som skal gi god psykisk og fysisk helse for studentene.


For første gang arrangerer Universitetet i Sørøst-Norge (USN) et seminar for ansatte, studenter og samarbeidspartnere der studiemiljøet er hovedtema. Mer enn 90 ansatte og studenter samles i to dager for å lage en plan for hvordan universitetet kan bidra til bedre fysisk og psykisk helse.

- Nær 20 000 mennesker er tilknyttet USN, som studenter eller ansatte på hel eller deltid. Hvis vi kan være et helsebringende universitet, vil det være positivt for alle, sier rektor Petter Aasen.

Deltakerne på seminaret vil få høre hvordan universiteter i Norge og i andre land arbeider for å sikre god helse og trivsel. Et innlegg fra professor Mark Dooris fra nettverket for helsebringende universiteter i Storbritannia skal inspirere deltakerne. I tillegg blir det blant annet innlegg om studentenes opplevelse av høyere utdanning, og eksempler på gode tiltak fra andre universiteter.  

Ikke alt er bra

Flere undersøkelser har avdekket at ikke alt står bra til på USN. En andel av studentene har rapportert at de sliter med ensomhet og ikke føler seg inkludert i studiemiljøet.

- Vi har ansvar for læringsmiljøet, og ser alvorlig på dette. Det er ikke akseptabelt at noen har opplevelser på universitetet som går ut over deres helse og velvære. Trivsel er også viktig for resultater. Det er større sannsynlighet for at studenter kommer gjennom studiene og tar eksamen til planlagt tid hvis de trives godt, sier Halvor Austenå, viserektor for utdanning og studiekvalitet.

Et bedre universitet

Rektor Petter Aasen understreker betydningen av trivsel og helse på arbeidsplassen, både for studenter og ansatte.

- Et godt lærings og arbeidsmiljø er grunnleggende bra for enkeltmenneskers helse, og det fremmer kreativitet, samarbeid og tillit. Dette er «innsatsfaktorer» i undervisning og forskning. Et universitet som virker positivt for studenter og ansattes fysiske og psykiske helse og velvære, blir et bedre universitet. Det legger til rette for at enkeltmennesker kan ta i bruk alle sine ressurser, sier Aasen.

Samfunnet investerer store summer i utdanning og forskning. Universitetet skal produsere forskning i verdensklasse, og uteksaminere kandidater med kvalifikasjoner og kompetanse som er nødvendig i arbeidslivet. USN skal også bidra til å utvikle et bærekraftig samfunn.

- Når hver enkelt trives og vokser, både som studenter, fagpersoner og mennesker, blir resultatet bedre både for enkeltmennesker, vårt fellesskap og for samfunnet, sier Aasen.