Pensjonistforbundet Telemarks Høstkonferanse

Therese Hugøy og Anette Hansen

Tirsdag 15.11 arrangerte Pensjonistforbundet Telemark Høstkonferansen: Hvordan bruke seniorene – eldrebølgen-et hav av muligheter

Therese Hugøy og Anette Hansen deltok på Høstkonferanse som ble avholdt på Fylkeshuset i Skien den 15. november.

Hansen presenterte «Heime-prosjektet» og Hugøy la frem foreløpige funn fra studien. Prosjektets tema og foreløpige funn utløste stort engasjerte fra de mange oppmøtte deltakerne.

Mer informasjon om konferansen