Disputas: Lu Li

Sivilingeniør Lu Li har til forsvar for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for teknologiske fag. Disputasen finner sted i Porsgrunn onsdag 22. juni.


22 Jun

Praktisk informasjon

Lu Li skal disputere 22. juni.Tema på disputasen omhandler utvikling av ny teknologi for å gjøre dagens plastråstoff fabrikker (f.eks. Rafnes i Grenland) mer konkurransedyktig. På engelsk har avhandlingen fått tittelen:

One-step Conversion of Ethylene to Propylene
by a NiSO4 -ReOx/γ-Al2O3 catalyst
”.

 

Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:

  • Professor Vasile Hulea, Ecole Nationale Supériure de Chimie, Montpellier, Frankrike
  • Seniorforsker Richard H. Heyn, SINTEF, Oslo
  • Professor Lars Erik Øi, Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for teknologiske fag, Porsgrunn

Administrator for komiteen er tredje opponent professor Lars Erik Øi

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært professor Klaus-Joachim Jens og biveileder har vært professor Dag Eimer, begge Høgskolen i Sørøst-Norge

Prøveforelesningen vil bli holdt i Auditorium B-113 ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Porsgrunn, onsdag 22.juni kl.10.00 over emnet:

“Recycling of plastic, in the past, today and in the future”

Disputas avholdes samme sted, B-113 onsdag 22.juni  kl.13.00.

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.